GRENSPALEN TUSSEN ZWITSERLAND EN DUITSLAND

WIECHS AM RANDEN

In augustus 2011 bezocht ik de voormalige Duitse enclave met de naam Veranahof. Nu is het gebied Zwitsers en behoort tot de gemeente Büttenhardt en binnen het Canton Schaffhausen.

Meer uitleg over de voormalige enclave Veranahof vindt u onder de volgende link: Verenahof.

Pas in 1964 werd een verdrag gesloten tussen Duitsland en Zwitserland om de enclave op te heven en gebieden te ruilen. Op 4 oktober 1967 trad het verdrag in werking en werd de enclave geruild.  Veranahof werd Zwitsers en twee stukken Zwitsers land van tegen de grens werden Duits. In het centrum van het dorpje Wiechs am Randen vond ik nog 4 oude voormalige grenspalen die gestaan hebben op die oude grens.

Volgens bronnen zoals Wikipedia zouden deze grenspalen gestaan hebben rond de enclave Verenahof.  Ik ben daar nog niet zo zeker van.  Vele aanwijzingen op de grenspalen doen mij geloven dat deze op de oude grens van een gebied dat geruild is, gestaan hebben.

De eerste grenspaal draagt het nummer 666. Daar uit kan ik al opmaken dat de grenspaal niet rond Verenahof heeft gestaan.  Het nummer is te groot.

Aan een kant staan de letters GB en W. GB staat voor Grossherzogtum Baden en W voor Wiechs am Randen.  Aan de andere kant de letters CS en B.  CS staat voor Canton Schaffhausen en B voor Buttenhardt. Op de zijkant staat het jaartal 1839.  De grenspalen zijn geplaatst na een grensakkoord( 01/03/1839 ) tussen het Kanton Schaffhausen ( Zwitserse Eedgenoodschap ) en het Grossherzogtum Baden.

De tweede grenspaal draagt het nummer 672.

Op de derde paal vond ik aan Zwitserse kant onder de letters CS de letter M.  Deze komt van de gemeente Merishausen.  Merishausen grensde niet aan Verenahof. en kunnen daarom niet van Verenahof afkomstig zijn.  De grenspalen zijn echter wel verbonden aan de grondruil met de voormalige enclave.

De derde grenspaal draagt het nummer 649

De vierde en laatste grenspaal draagt het nummer 652.

Op de vierde paal vond ik aan Zwitserse kant onder de letters CS de letter B/M.  Deze letters komen van Büttenhardt en Merishausen. Deze grenspaal stond blijkbaar op de grens van deze twee gemeenten en duidde ook nog een hoek in de grens aan.

Link naar : Verenahof

Link naar : grenspalen Busingen

Terug naar : map grenspalen Zwitserland-Duitsland

Terug naar : start pagina