THEMATISERING  OVERSLAG

Op zaterdag 16 april 2011 vond de presentatie plaats van het Thematiseringsproject te Overslag.  Overslag is een klein dorp juist op de grens tussen België en Nederland te Zeeuws-Vlaanderen.  Het project omvat de accentuering van de grens in Overslag en heeft als thema de naam gekregen: Overslag, Grenzeloze Tweeling. Het project werd uitgevoerd naar idee en ontwerp van John van Eck, inwoner van Overslag ( NL ).  Het project kon rekenen op subsidies van Kunst in de Kern ( POP2 ) en het Europees Landbouwfonds.

De feestelijkheden begonnen om 15.00h.  Ik was snel van te voren een kijkje gaan nemen op de plaats van de feestelijkheden.  Het was er nog rustig en dan kan men de mooiste foto's nemen.

 

Er zijn twee nieuwe informatieborden geplaatst, die nog bedekt waren met de vlag van Zeeuws Vlaanderen alsook een kunstwerk dat ook nog was afgedekt met de Europese vlag.

Op deze plaats, nog juist op het Nederlandse deel van Overslag is een nieuwe houten voetgangersbrug geplaatst zodat men over de sloot naar grenspaal 297en de aanpalende Oostenrijkse grenspaal kan gaan.

Het is hier allemaal mooi en proper aangelegd.  Wat een verschil met toen ik hier eerder was in 2004 !

Er zijn op diverse plaatsen vanuit GP297 grenspunaises in de grond aangebracht die de grens moeten accentueren.

Ik heb nog meer van die grenspunaises gezien, tot vlak tegen GP298 in het centrum van Overslag maar het was bijna 15.00h en dan begon de opening bij het voormalige douanekantoor alwaar Frans Meeus en Aafko Tuin met wie ik had afgesproken, stonden te wachten.

Maar nog snel een paar foto's van de bekende tweeling van Overslag.  Ik hoor in de verte de fanfare al komen...

De plaatselijke fanfare leidde de opening van de feestelijkheden in.

Om 15.00h werd het voormalige douanekantoor dat midden in het dorp staat, tijdelijk opengesteld. Een Belgische douanier-figurant las het totale programma voor.

Dan nodigde John van Eck ( met zwart kostuum en rode das ) iedereen uit om naar binnen te gaan, langs de Belgische zijde.

Binnen in het gebouw kreeg iedereen een pasje ( Visum voor één dag ) om verder naar Nederland te gaan Op de foto ziet u Frans Meeus die een pasje krijgt.

Aan de zijkant van het douanegebouw is nog een deur die weliswaar nog in België staat maar uitgang geeft naar Nederland. Daar staan de 2 bekende grenspalen 298 en 299 aan weerszijden van de weg.  Het was hier ondertussen druk geworden en aan de bekende tweeling van Overslag hing in rood-wit lint.

Een plaatselijke tweeling mocht als inwijding van de grenspalen 298 en 299, tweemaal de tweeling van Overslag dus, het lint doorknippen.

Dan gingen we achter de fanfare en de plaatselijke gezagsdragers te voet naar de plaats van GP297.  Op de foto ziet u vlnr. Tony Dielen ( ontwerper van het kunstwerk d'n Overslag ), burgemeester Lonink en wethouder Broekhuijsen van Terneuzen ( NL ) en 1° schepen en locoburgemeester Penneman van Wachtebeke ( B ).  Op deze foto ontbreekt John van Eck, bezieler van de thematiserting.

John van Eck hield de eerste toespraak. Hij had het vooral over het ontstaan van het dorp in het jaar 780. Het was een welvarend dorp van vissers en kooplieden. Het dorp lag toen via de Zoutevaart of Grote Kreek en de Honte aan de zee.  Op de plaats waar nu de grens loopt, op de grens van zoet en zout water, stichtte men een handelspost. Om het binnenland te beschermen tegen overstromingen, werd de Zoutevaart afgedamd en moesten de goederen worden overgeladen.

Dan kwam burgemeester Lonink van Terneuzen ( NL ) aan het woord.  Hij accentueerde zijn toespraak vooral op het feit dat Overslag als kleinste kern in het grote Terneuzen zijn eigenheid goed weet te bewaren en dat dat ook zo moet blijven.  Verder zei hij dat alle kleine kernen als ketens één grote ketting moeten vormen en dat de mens daarin centraal moet staan.  Alle dorpen in zijn grote gemeente gemeenten komen aan de beurt voor een thematisering en kunnen rekenen op Nederlandse en Europese subsidies.

Dan begaven de burgemeester en Tony Dielen ( ontwerper van het kunstwerk ) zich naar de plaats van de onthulling en ontdeden het van de overdekkende vlag.  Het was moeilijk om mooie foto's te maken tussen de voor niets verlegen persfotografen die als idiote springbokken voor ieders camera kwamen staan.

Dan volgden er vele statiefoto's, eerst met burgemeester Lonink en Tony Dielen...

... en dan nog met het gehele gevolg.  Bemerk ook de twee grenspalen op de achtergrond !!!

Ten slotte hield 1° schepen en locoburgemeester Penneman van Wachtebeke ( B ) nog een toespraak.  Hij had het meer over het ontstaan van de grens in Overslag vanaf de Vrede van Munster in 1648. Men legde toen de grenzen bij voorkeur volledig volgens de dijken.  Daarom werd de St Elooispolder  (de een beetje verder ligt ) die toch in het handen was van het Nederlandse Axel, toch toegewezen aan het toenmalige Spaanse Wachtebeke, waaronder ook Overslag valt. Een andere dijk liep toen dwars door het toenmalige Overslag en deze grens is zo tot heden gebleven.

Vervolgens ontdeed de schepen het eerste informatiebord van de vlag. Ook hier weer die bende persfotografen voor mijn beeld.  Ze gingen voor niets opzij, zelfs niet wanneer ik het hen vroeg !!!

Ten slotte mocht wethouder Broekhuijsen van Terneuzen het tweede informatiebord onthullen.  Dit keer liet ik me niet meer verrassen door die persfotografen en ging ik er gewoon voor staan.

Zeeuws Vlaanderen heeft trouwens een mooie vlag.  Meer informatie over het ontwerp van deze vlag vindt u op de volgende links

http://www.danifra.com/zeeuws-vlaanderen/zvl-algemeen/zeeuws-vlaamse-vlag/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Zeeuws-Vlaanderen

Dan volgde een wandeling achter de gezagsdragers over de nieuwe voetgangersbrug naar GP297 en de aanpalende Oostenrijkse grenspaal.

John van Eck gaf graag nog wat uitleg aan de notabelen bij en over de Oostenrijkse grenspaal.

1°schepene Penneman ( B ) en John van Eck staan in België, terwijl burgemeester Lonink en wethouder Broekhuijsen( NL ) in Nederland staan.

Het einde van deze mooie dag werd nog afgesloten tijdens een hapje en een drankje in Overslag. 

Hierbij wil ik John van Eck en Tessa van Graefschepe bedanken voor de uitnodiging voor deze mooie dag in Overslag.

Peter Dirven

Terug naar : grenspalen België-Nederland in Overslag            Terug naar : map grenspalen België-Nederland

Terug naar : Oostenrijkse grenspalen in Zeeland                      Terug naar : Oostenrijkse grenspalen

Terug naar : start pagina