OUDE GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN PRUISEN

District Malmedy 112-135

GRENSPAAL  112

GP112 staat aan de linkeroever van de Amblève.  In het protocol van 1815 staan er 2 palen beschreven, doch er is er maar één geplaatst  Vanaf dit punt volgt de voormalige grens voorgenoemde rivier. Van deze paal is er aan de bovenkant een stuk afgebarsten en is de letter B nog maar voor de helft te zien.

GRENSPAAL 113

GP113 staat aan de rechteroever van de Amblève alwaar de grens de rivier aan de andere kant de rivier verlaat om het gehucht Planck aan Pruisen te laten. Normaal in tweevoud voorzien, maar alleen aan deze kant geplaatst. Van hieruit volgde de grens een klein zijrivierje " Ru Noir", tot aan GP114.

GRENSPAAL 114

GP114 staat nu een eind van de oude grens vandaan.  Hij staat nu ten zuiden van Francorchamps aan de Rue des Thiers vlakbij de "source de Malmedy". Hier stroomt letterlijk het water uit de grond. Vroeger stond deze paal aan de Ru Noir, een zijrivierje van de Amblève.  De paal moest wijken voor de aanleg van de snelweg.  Een verantwoordelijke van het plaatselijke syndicaat heeft de paal verplaatsten dus gered. Pogingen om de paal terug te zetten op zijn oorspronkelijke plaats zijn tot nu vruchteloos gebleven.  Ik heb de plaats aangeduid op het volgende plannetje hieronder.

J'ai trouvé cette borne avec beaucoup de l'aide de monsieur Klauser de St Vith, Président du Geschichtsverein "Zwischen Venn und Schneifel"  Merci beaucoup.

GRENSPAAL 115

GP115 staat alwaar de grens de weg van Planck naar Beaumont kruist.

GRENSPAAL 116

De grens gaat verder tot aan een kleine afgrond. De grens maakt achtereenvolgens twee hoeken langs deze afgrond: GP116 en GP117.

GRENSPAAL 117

Vanaf GP117 gaat de grens in rechte  lijn terug naar de Amblève.

GRENSPAAL 118

GP118 staat aan de oever van de Amblève.  Vanaf hier volgt de grens terug de rivier.  De paal is sterk verweerd en aan Belgische kant niet meer te lezen. Ook deze paal was normaal in tweevoud gepland, doch het tweede exemplaar is nooit geplaatst geweest.

GRENSPAAL 119

Onder de fantastische en enorme brug van de snelweg, pal naast een pijler staat GP119.  Deze paal was ook voorzien in tweevoud doch alleen maar in enkelvoud geplaatst aan de samenvloeiïng van de Amblève en de Warche.

GRENSPAAL 120

GP120 staat aan de oever van de Amblève alwaar de grens de rivier verlaat.  Ook hier weeral heeft men verzuimd om het tweede exemplaar te plaatsen.

GRENSPAAL 121

Vanaf GP120 is het zeer steil naar boven.  Eenmaal bovengekomen heeft men hier een prachtig zicht over de vallei van de Amblève.

GRENSPAAL 122

GP122 heeft geluk gehad en staat nog net naast de snelweg, binnen de afrastering. Deze paal heb ik gevonden dankzij een tip van Rob Vaessens.  Ik was te lang vruchteloos aan de andere kant van de snelweg aan het zoeken en heb aanvankelijk verkeerdelijk deze paal als verloren beschouwd.

GRENSPAAL 123

Tussen de rivieren Amblève en Eau Rouge volgt de grens de oude grens tussen de kantons Stavelot en Malmédy. Het prinsdom Stavelot-Malmédy reikte vroeger tot voorbij de Baraque Michel maar door twisten werd het prinsdom verdeeld in 1783.  In 1785 werd deze grens visueel vastgelegd met behulp van driehoekige stenen. Zowel in de Franse tijd als na het congres van Wenen ( 1815) werd deze grens behouden.  Pas na de Eerste Wereldoorlog werden beide gebieden terug verenigd, toen België de Oostkantons van Duitsland opvorderde als oorlogscompensatie.

GRENSPAAL 124

GP124 staat ook nog net naast de snelweg en heeft dus het moderne geweld overleefd. Was haast niet te vinden aangezien de paal de kleur van de omgeving heeft overgenomen.

GRENSPAAL 125

GP125 staat aan een mooie oude beukendreef, juist naast een oude ovale steen van de oude grens Stavelot-Malmédy.

GRENSPAAL 126

GP126 staat in het gehucht Wavreumont, naast een Stavelot-Malmédy-steen. De reden waarom deze grenspaal afwijkt van de anderen is dat men de oorspronkelijke houten palen van 1815 heeft vervangen door stenen exemplaren.  Steen was wel duurder maar veel solider.  GP126 was al snel zo slecht dat men deze in 1840 heeft vervangen, de anderen in het district Malmédy werden pas vervangen tussen 1863 en 1865. De stenen die in 1840 gebruikt werden zijn dikker en 8-hoekig, de anderen zijn smaller en 6-hoekig.

( GRENSPAAL 127 )

Ook in het gehucht Wavreumont vond ik deze oude afgebroken Stavelot-Malmédy-steen.  Hier heeft ook GP127 gestaan maar is verdwenen.

GRENSPAAL 128

GP128 heeft een bewogen geschiedenis achter de rug.  Men heeft deze paal kunnen redden met de aanleg van de snelweg en heeft een tijd in de abdij van Stavelot gestaan.  Nu staat deze paal terug op zijn oorspronkelijke plaats, naast de snelweg, vlak aan de weg naar het klooster van Wavreumont

Vanuit GP128 tot beneden aan het op- en afrittencomplex van de snelweg in Malmédy ging de oude grens verder.  Van zowel de oude Stavelot-Malmédy-stenen als de BP-palen 129, 130, 131,132,133 schiet niets meer over en zijn verloren.

GRENSPAAL 134

De grens volgt vanaf GP133 de oude weg van Wavreumont naar Mé. Op drie plaatsen kruisen een aantal wegen deze grensweg. Daarom werden GP134, 135 en 136 geplaatst. GP134 moest ook in tweevoud geplaatst worden om de gemeenheid van de weg aan te duiden, doch dit is nooit gebeurd.

GRENSPAAL 135

GP135 staat aan een oprit van een huis onder een grote conifeer.

GP136 stond aan een volgend kruispunt, doch is door de aanleg van het circuit van Francorchamp verdwenen.

GP137, 138, 139 alsook een paar mooie oude Stavelot-Malmédy stenen zouden nog op het circuit staan, doch momenteel is het circuit hermetisch afgezet en zijn de grenspalen onbereikbaar.

GRENSPAAL 137

( foto Wim Michiels)

Op 21/05/11 is Wim Michiels op het F1 circuit van Francorchamps geweest.  Hij heeft er twee BPpalen gevonden, nr137 en 138.Ze zijn nog in goede staat.  Ze zijn beide nog vergezeld van oude Malmédy-Stavelot stenen.

GRENSPAAL 138

( foto Wim Michiels)

GP136, 139 en 140 heeft hij niet kunnen vinden en zijn gezien de verandering van de omgeving hoogstwaarschijnlijk verdwenen.

Rob Vaessens uit Deventer stuurde me op 16/06/11 nog een paar leuke foto's van de "onbereikbare grenspalen".  Hij was op 30/06/1996 op het circuit van Francorchamps en heeft toen mooie foto's gemaakt van BP137, BP138, BP139 en nog een paar mooie oude Malmédy-Stavelot stenen.

GRENSPAAL 137                                GRENSPAAL 138

( foto's Rob Vaessens )

( foto Rob Vaessens )

Tussen BP137 en BP138 vond hij in 1996 nog een in vorm afwijkende grenssteen van Malmédy-Stavelot.

GRENSPAAL 139

( foto Rob Vaessens )

BP 139 staat alwaar de grens aankomt aan het riviertje Eau Rouge. In 1996 stond de grenspaal er nog. Deze paal was ook vergezeld van een Malmédy-Stavelot grenssteen. Oorspronkelijk ( in 1815 ) waren hier twee grenspalen voorzien in hout, aan iedere oever één. Tussen 1863 en 1865 werden de houten palen vervangen, doch hier werd maar één exemplaar vervangen. Momenteel is de omgeving hier drastisch veranderd en is de grenspaal verdwenen. BP140 stond verder aan de Eau Rouge ter hoogte van een oude grensovergang maar is hoogstwaarschijnlijk verdwenen.  In 1996 heeft Rob hem ook al niet kunnen vinden.

GRENSPAAL 141

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Pruisen

Terug naar : start pagina