GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 26 Grenssteen 209a tot en met Grenspaal 214

We komen op de top van de derde bult van provincie Antwerpen, boven de gemeente Poppel. De grens verandert hier van uitzicht.  We hebben niet meer te maken met lange rechte stukken maar met wat geharrewar rond een aantal privť percelen van een paar are groot.

PLATTEGROND

GRENSSTEEN 209a

GS209a duidt een lichte knik in de grens aan.

GRENSSTEEN 209b

GS209b en GS209c duiden de continuÔteit van de rechte grens aan.

GRENSSTEEN 209c

GRENSPAAL 210

GP210 duidt een scherpe hoek naar het noorden aan. De grenspaal heeft een zeer groot uitgevallen dennenappel als top.

Hier is het gedaan met de lange rechte stukken grens.

GRENSSTEEN 210a

Er zijn 10 tussenstenen geplaatst om de voornaamste hoeken in de grens aan te duiden. De eerste drie stenen staan om een vierkantig bosje van ongeveer 1 ha groot.

GRENSSTEEN 210b

GRENSSTEEN 210c

GRENSSTEEN 210d

De vierde steen duidt een scherpe hoek naar het westen aan.

GRENSSTEEN 210e

De vijfde steen staat amper 100m verder en duidt een hoek naar het noorden aan.  Tot hier ging het zoeken gemakkelijk omdat ze nagenoeg alle vijf in de omgeving van een landbouwweg stonden.

GRENSSTEEN 210f

Voor de zesde steen heb ik lang lopen zoeken in een verwilderd bos aan de rand van een privť domein met villa.GS210f stond goed verstopt opgesteld tussen het hoge gras en de brandnetels. Van hieruit gaat de grens naar het oosten.

GRENSSTEEN 210g

De zevende steen staat helemaal onder de verwilderde vogelkers op de rand van een graanperceel en het privť domein.

GRENSSTEEN 210h

De achtste steen staat wat meer naar het noorden aan de bovengrens van het privť domein.  Hier zijn veel verwilderde rododendrons Van hieruit volgt de grens een rododendronhaag naar het westen.

GRENSSTEEN 210i

De negende steen staat op de rand van de haag en een sloot.  De sloot vormt verder de grens naar het noorden.

GRENSSTEEN 210j

De sloot die de grens vormt komt uit op de weg die leidt naar het gehucht Nieuwkerk. Hier maakt de grens een hoek naar het westen volgens de weg. Op die hoek ligt de tiende steen.

GRENSPAAL 211

Bij GP211 volgt de grens niet meer de weg maar het riviertje de Ley. In april 2004 nog met het rare topje. In november 2008 staat er een dennenappel op zoals het hoort.

GRENSPAAL 212

GP212 staat ook aan de Ley.  Hier kruist de grens de weg van Aerle ( boerengehucht van Poppel ) naar Goirle.

GRENSPAAL 213

GP213 staat ook nog aan de Ley en is het contactpunt van de gemeenten Poppel ( B ), Goirle ( NL ) en Alphen ( NL ).

In 2004 trof ik de grenspaal aan met een raar bolletje als top, in 2008 met een echte dennenappel.

GRENSSTEEN 213a

GG213a werd geplaatst aan een bruggetje over de Ley.

GRENSPAAL 214

GP214 staat ook aan de Ley en is het contactpunt tussen de gemeenten Poppel ( B ), Alphen ( NL ) en Baarle Nassau ( NL ).

GRENSPAAL 214-215

Vanaf GP214 tot GP215, zo een slordige 50 km verder werd er geen officiŽle grens vastgelegd in 1843. In plaats daarvan werd van perceel tot perceel bepaald tot welk land het behoort.  Men sprak van ďhet gat in de grensĒtussen BelgiŽ en Nederland.  Ook de grenzen van de enclaves waren niet eenduidig vastgelegd.  Deze situatie heeft geduurd tot 1974, toen de ( grote )grens wel officiŽel is vastgelegd.  Als symbool daarvan werd in het centrum van Baarle een replica van een grenspaal opgericht. De grenspaal kreeg het nummer 214-215.  Het jaartal 1198 verwijst naar de oorsprong van het dorp. Later  in 1995 zijn ook de grenzen van de enclaves officiŽel vastgelegd.

In de Kerstperiode wordt de grenspaal mooi vergezeld met een prachtige kerststal. Leuk voor een originele kerstkaart.

Ik heb op deze pagina beperkt de "grote" grens gevolgd en in het oog springende grensmarkeringen gevonden en gefotografeerd.

GRENSMARKERINGEN AAN ZONDEREIGEN-BRUG

Ter hoogte van de grensovergang tussen Baarle en Zonderigen maakt de grens nog een paar rare sprongen.  Wie denkt dat de grens hier loopt volgens het beekje het Merkske heeft het mis. Men passeert hier zonder dat men het weet een paar keer de grens. In juli 2008 heeft men de grens hier visueel gemaakt doormiddel van witte kruisjes en de letters B en NL in het wegdek.

DODENDRAAD

Juist naast de grens op Belgisch grondgebied en juist waar de dodendraad in de Eerste Wereldoorlog gestaan heeft, heeft men in september 2008 een maquette gemaakt en dit zo origineel mogelijk.

WITTE KEI

Tussen GP214 en GP215 werden geen grensstenen geplaatst, doch ik heb wel een zeer oude grenssteen ( mogelijks van 1251 )gevonden op de grens tussen de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en een bijna-enclave van Baarle-Hertog. Deze grenssteen lag in 1843 dus op de grens die nog moest vastgelegd worden en toen de enclaves niet eenduidig gekadastreerd waren.

 BRUG OVER DE MARK IN CASTELRE

De grens gaat ook helemaal rond Castelrť dat als een soort doedelzak bijna helemaal omsloten wordt door Belgisch grondgebied.  In het oosten van dit gehucht van Baarle-Nassau is het stukje Nederland maar een paar 100 meter breed. De oorsprong van deze rare vorm vindt haar oorsprong in de 12eeuw waarbij Minderhout, dat toen volledig tot Baarle behoorde, wordt gesplitst in een stuk dat naar Hoogstraten gaat ( het huidige Minderhout ) en dat later Belgisch wordt en een stuk dat bij Baarle blijft. Later wordt dit Baarle-Nassau en wordt dus Nederlands.

Over de Mark die in het westen de grens vormt is een brug gemaakt met een grensaanduiding. Er zijn mooie betonnen blokken aangebracht met de naam BELGIE en NEDERLAND.  In het midden staat MARCK.

Als U klikt op de foto van Baarle Hertog Nassau, vindt u terug de verschillende grensmarkeringen van de Belgische enclaves. Achter de foto van grenspaal 215 gaat het vervolg van Belgisch Nederlandse grens verder.

BAARLE HERTOG NASSAU    GRENSPAAL 215

( klik op foto's voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina