GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 13 Grenspaal 115 tot en met Grenspaal 121

In dit deel worden de palen getoond vanaf  GP 115N in Urmond tot GP 121B in Maaseik. De Maas vormt vanaf 1839 de grens tussen beide LimburgenVoordien was Limburg één geheel.  Van 1830 tot 1839 is Nederlands Limburg zelfs nog Belgisch geweest.  De grens wordt langs de Maas aangeduid door telkens twee palen die zowel op de Nederlandse én op de Belgische oever staan. De Maas was vroeger een stroom die breder was dan nu en er waren meer eilandjes in de stroom.  Vandaar dat de grens werd vastgesteld op de thalweg: dit is het stuk met de meeste stroming.  Vandaar dat verschillende grenspalen op een voormalig eiland zijn gezet om duidelijk aan te geven waar de grens is.  Verders werden de grenspalen geplaatst bij een veerpont dat er al was om een gehucht aan de andere kant te bereiken. Langs de Maas staan de grenspalen vanaf Maastricht dus niet op de contactpunten van de verschillende gemeenten.

In 2009 zijn ter hoogte van GP 117B en 118B grote werken geweest.  Beide grenspalen zijn ondertussen niet meer op hun originele plaats.

In 2010 stonden GP 117B en 118B op hun nieuwe plaats.

PLATTEGROND

GRENSPAAL 115N

GPn 115 werden geplaatst bij het veerpont voor voetgangers tussen Leut ( B ) en Urmond ( NL ).

GRENSPAAL 115B

Na 1995 heeft men hier een stevige en hoge dijk gemaakt.  Dit is hier ook nodig want het Belgische land is hier laaggelegen tegenover de Nederlandse kant ter hoogte van het dorp UrmondDoor de dijkverzwaring heeft men GP 115B  moeten verplaatsen. 

GRENSPAAL 116N

De veerpont bij het Nederlandse Berg bij grenspalen 116 dateert al van voor 1843. Men kan hier nog steeds met de auto oversteken. 

GRENSPAAL 116B

GRENSPAAL 117N

In het protocol wordt vermeld dat  GP 117Nop een eiland geplaatst wordt.  De geul die rechts van dit eiland liep is nog duidelijk waar te nemen in het landschap ( zie oud plan ).

GRENSPAAL 117B

GP 117B staat in een natuurgebied, vlakbij een nieuwe een ontginning.

.

In februari 2009 was ik nog eens ter plaatse en zag dat het hele gebied is veranderd.  Men is de zomerdijk en het hele gebied tussen de Maas en de winterdijk zo een 4 tal meter aan het afgraven. Het gebied moet veranderen in een overstromings- en natuurgebied. 

Grenspaal 117 kan hier niet blijven staan. Hij zal ongetwijfeld bij hoogwater weggespoelen. De grenspaal zal daarom verplaatst worden op de hub dwarsraai naar achteren (van de Maas weg geplaatst) op het verlengde van de lijn tussen GP 117N en de huidige plaats van 117B naar het peil van het maaiveld ca 70 m landinwaarts. 

In mei 2009 was ik nog eens ter plaatse om te vergewissen van de toestand van GP 117B. De paal is nog steeds niet herplaatst en ligt er nog steeds onbeholpen op zijn zijde bij.

In juli 2010 ben ik nog eens gaan kijken en zag dat de herplaatsing gebeurd is.

GRENSPAAL 118N

GP 118N staat in een achtertuin van het dorpje Obicht  (NL ).  Hier was vroeger een veerpontje.

GRENSPAAL 118B

GP 118B staat op een smalle landtong tussen de Maas en een hele grote grindput. Aan Belgische kant zijn nog veel putten en restanten van putten van grindontginning.

In februari 2009 wou ik ook hier eens gaan kijken maar men ontzegde mij de toegang: te gevaarlijk ! Grote dumpers reden af en aan met grintzand afkomstig van het gebied rond GP 117B en storten het bij GP 118B in de grote grindpunt.  Ook hier wordt het hele gebied van uitzicht veranderd. Ik heb een foto geleend van Aafko Tuin die hier komen kijken is als men niet aan het werk was. Er komt een nieuwe dijk van zuid naar noord halverwege die grote grindput.  Ten westen van die dijk komt een recreatiezone, ten oosten een nieuw natuurgebied.  In dit natuurgebied komt een nieuwe zomerdijk die meer landinwaarts komt te liggen dan de huidige.   GP 118B verhuist op de hub dwarsraai naar achteren (van de Maas weg geplaatst) op het verlengde van de lijn tussen GP 118N en de huidige plaats van 118B naar het peil van de stroomgeleidende grindbank die zal overblijven langs het zomerbed van de Maas. ( zie plannetje hierboven )

In mei 2009 was ik hier ook eens ter plaatse om te vergewissen van de toestand van GP 118B. De paal is ook nog steeds niet herplaatst. Het hele landschap alhier is herschapen in een grote vlak met grind. Hier kwam ik als bij toeval Hans Hermans en zijn vrouw Myriam tegen.  We hebben leuk gepraat over onze gezamelijke hobby.

Ook GP 118B staat er weer netjes bij in juli 2010.

GRENSPAAL 119N

Hier was vroeger ook een veerpont voor voetgangers tussen Grevenbricht ( NL ) en Stokkem ( B ).. Op de achtergrond zie je de machines voor het afgraven van een grindput in België.

GRENSPAAL 119B

GP 119B staat in een sterk geïndustrialiseerd gebied tussen twee sites voor ontgrinding achter StokkemAchter Stokkem ligt ook nog een oude Maasmeander.

GRENSPAAL 120N

GP 120N staat vlak tegen een draad bij een huis in Vissersweert ( NL ).  Hier was vroeger ook een veerpont voor voetgangers tussen Roosteren ( NL ) en Elen ( B ). 

GRENSPAAL 120B

GP 120B staat op de Belgische oever vlak bij een huis binnen de nieuwe winterdijk. Om het huis te beschutten tegen hoog water is er rondom het huis een dijk aangelegd.

Dit huis met de naam De Damiaen was vroeger een herberg waar men paarden kon wisselen en kon wachten op de veerpont. Vlak voor het huis is een paal waar men de hoogwaterstanden heeft aangebracht.

GRENSPAAL 121N

Vroeger stond GP 121N op en groot Nederlands eiland. Op dit punt spitste de Maas in twee stromen. De grens volgde de linkse stroom.  De rechtse stroom is verzand.  Op de foto is het begin van de rechtse stroom nog te zien.

GRENSPAAL 121B

GP 121B stond vroeger ook op een eiland.  Nu nog is de geul van de omringende stroom nog goed te zien in het landschap en ligt die zelfs aan de basis van een gemeentegrens. Op de weg van Maaseik naar GP 121B liggen nog vele geulen en plassen binnen de winterdijk, over één van die geulen is zelfs nog een restant van een brug te zien. Hier was de oude haven van Maaseik gelegen.

GRENSPAAL 122A

(klik op de foto voor vervolg)

Terug naar : map grenspalen België-Nederland

Terug naar : start pagina