GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP976 EN GP996

In december 2008 heb ik de grensstenen afgelopen in een wel heel raar stukje grens. De grens maakt hier een omloopje ten zuiden van de Duitse gemeente Bildchen. Toen in 1949 geen vooruitgang werd geboekt in de besprekingen met Duitsland over de definitieve grensafbakeningen na de Tweede Wereldoorlog, ondertekenden zes landen in Parijs op 29 maart 1949 een verdrag om maatregelen te nemen. In uitvoering van het protocol bezette BelgiŽ een aantal stukken grondgebied van Duitsland. Alles samen ging het om verschillende gebiedjes met een totale oppervlakte van ca. 2000 ha en 700 inwoners. BelgiŽ legde een militair bestuur op. De leiding van de militaire regering kwam in de handen van generaal Paul Bolle. De grootste twee dorpen binnen het gebied waren Bildchen en Losheim. Beide waren al na de Eerste Wereldoorlog korte tijd onder Belgisch bestuur geweest. Onderhandelingen tussen BelgiŽ en Duitsland leidden uiteindelijk in 1956 tot de ondertekening van de zogenaamde septemberakkoorden. Deze akkoorden betroffen de grensafbakening, culturele samenwerking en ďde regeling van diverse vraagstukken betreffende beide landenĒ.De grens werd gecorrigeerd bij het Verdrag tot correctie van de Belgisch-Duitse grens van 24 september 1956. Dit verdrag hield de teruggave in van een aantal gebieden aan Duitsland, waaronder Bildchen en Losheim.

De grens loopt hier door een spoorbanenlandschap. De trajecten van de spoorbanen lagen hier al bij het bepalen van de grens in1918. De enige die nog in gebruik is spoorlijn 37 die Aken met Luik verbindt en bepaalt hier voor een stuk de grens. Het is verbluffende hoe hier diepe taluds zijn opgevuld om de spoorbaan op een vlak traject te kunnen laten verlopen. Ook opvallend hier is dat er veel villawijken zijn aan Belgische zijde van de grens met enkel een verbindingsweg naar Duitsland.  Het is dan ook niet onopvallend dat er ook veelal een auto van een duur Duits merk mťt Duitse kenteken voor de deur staat.

Op 02/03/13 zijn Harry, Jos, Rob, Eberhard en ik op pad geweest in de Belgisch-Duitse grensstreek en heb alle ontbrekende grensstenen die ik eerder net gevonden had, toch gevonden: GP981, 982, 984 en 991.

GP 976

De grens verloopt hier nog steeds naast een diepe sloot en oude vervormde beuken.  Dit zijn de restanten van de Landgrabe die aangelegd werd rond de Vrije Rijkstaat Aken rond 1338.

GP 977

Hier buigt de grens lichtjes af naar links en gaat het naar beneden.  Aan Belgische zijde verschijnen de eerste huizen van een villawijk.

GP 978

Vlakbij GP978 is een zeer oud pad.  Op een oude kaart van de Vrije Rijkstaat Aken is deze al te zien.  De weg is ondertussen al helemaal uitgehold.

GP 979

GP979 staat vlak achter een huis aan Belgische zijde.

GP 980

GP980 is de eerste grenssteen die staat aan de spoorlijn 37 die Aken met Luik verbindt. De grens ligt hier aan de oostzijde ervan.  Ieder uur komt hier een trein voorbij.  Volgens de oude kaart van de Vrije Rijkstaat Aken ging op dit punt de grens naar het noorden, nu gaat ze naar het zuiden. Ik heb nog een link gevonden over Spoorlijn 37: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_37

GPn 981 en 982 heb ik niet kunnen vinden. Spoorlijn gaat hier door een zeer sterk golvend landschap. De dalen zijn opgevuld en vormen zeer hoge taluds in het midden van een dal.  Onderaan is een afwatering voorzien om het overtollige regenwater af te voeren naar de andere kant.  Die dalen naar beneden zijn zeer drassig en overgroeid met wildernis.  De enige manier om er te komen is over de spoorweg of er vlak naast.  Ik durf wel veel, maar dit is levensgevaarlijk.

GP 981

Op onze gezamelijke tocht van 02/03/13 eigenlijk zeer eenvoudig deze grenssteen gevonden.  De steen staat achter een hobby serre op een bouwperceel dat nu als moestuin gebruikt wordt. De spoorlijn ligt hier juist achter de grenssteen en dus voorbij de grens enkele tientallen meters lager in een ingegraven talud.  Grenssteen 981 staat op een helling; voorbij de steen gaat het zeer steil naar beneden.  Helemaal beneden staat grenssteen 982 naast het opgeworpen talud van de spoorlijn.

GP 982

We zijn naar beneden gegaan langs de steile helling door de gladde sneeuw en vervolgens GP982 snel gevonden aan een duiker die onder de spoorbedding doorgaat.

GP 983

GP983 staat aan een spooroverweg die altijd gesloten is. Op verzoek wordt de overweg geopend.

In 2013 had ik geen tegenlicht van de zon en kon ik een mooie foto van GP983 maken.

GP 984

In de winter zijn de bomen kaal en staat er geen metershoog onkruid en kun je de situatie veel beter inschatten. Tijdens de gezamelijke tocht op 02/03/13 eigenlijk toch vrij eenvoudig gevonden naast het talud van de spoorweg.

GP 985

GP985 staat aan een spoorwegtunnel, de enige doorgang alhier van de plaatselijke woonwijk naar Duitsland.

GP 986

Tussen GP985 en 987 is er ook weer een dal, maar niet zo diep.  Hier heb ik geprobeerd de steen te vinden, door langs een paardenweide te gaan. GP986 heb ik kunnen vinden, al was het hier ook zeer drassig.  Op de foto is goed te zien het tunneltje dat werd voorzien om het regenwater af te voeren.  Zonder dit tunneltje zou hier een meertje ontstaan.

GP 987

GP987 is de laatste grenssteen aan spoorlijn 37.  Hier heeft men de overweg afgesloten met beton !! De grens gaat hier haaks verder naar het westen en volgt een weg.

Hans Hermans heeft hier ook een namiddag doorgebracht tesamen met Myriam en heeft enkele voorbijzoevende treinen gefotografeerd.

http://www.opdegrens.eu/hansh/2008/db987.html

GP 988

GP998 staat aan een andere oudere spoorwegtunnel.  Deze ligt een beetje ten westen van spoorlijn 37.

GP 989

Hier heeft iemand tegenaan gereden. Het is dan ook een zeer smalle en holle weg, moeilijk voor te passeren hier.

GP 990

Vanaf GP990 gaat de grens terug naar het noorden volgens een andere weg.  De huizen links van de weg zijn Belgisch en hebben enkel wegenis over deze Duitse weg.

Tijdens onze gezamelijke tocht op 02/03/13 stelden we vast dat de stomp in het trottoir geen afgezaagde grenssteen is.  Grenssteen 990 stond echter een beetje verder juist voor een inrit van een Belgisch huis.  Men heeft de grenssteen verwijderd en vervangen door een metalen plaatje.

GP 991

GP991 is verdwenen na een verbreding van de zijstraat.  Aan deze weg zijn vele nieuwe huizen gebouwd; vandaar de noodzaak van het vernieuwde kruispunt.  Op onze zoektocht op 02/03/13 troffen we een meetpunt aan met de grensmarkering voor grenssteen 991.

 

GP 992

Nog steeds aan voornoemde weg.

GP 993

GP993 is de laatste aan nog steeds dezelfde weg.  Nu buigt de grens af naar links op de foto en volgt een beekje stroomafwaarts dat later in de Geul uitmondt.

GP 994

Nog steeds aan die beek...

GP 995

... en deze ook.  Hier komen twee van die kleine beekjes samen.  De grens volgt dan weer het andere beekje stroomopwaarts.

GP 996

GP996 staat aan de grote weg van Kelmis naar Aken onderaan tegen het beekje.  Het was wel even zoeken want het ligt hier vol troep van bestuurders die alles door het raampje naar buiten gooien.  Zonde, maar hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen!!!

GP 997

(klik op foto voor vervolg)

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Duitsland

Terug naar : start pagina