GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP764A EN 675O

In mei 2008 heb ik verschillende grensstenen opgezocht van de Duitse enclave Mutzenich.  Ik ben toen gaan zoeken naar GP674A-675 en naar 674B-675A. Doordat in 1920 beslist werd dat de Vennbahn ook Belgisch werd, werd Mutzenich van Duitsland afgesneden en vormt het een enclave. Op 28/12/08 hebik samen met de Vennbahnvrienden een groot deel van de Vennbahn afgewandeld, vanaf GP674F bij Monschau tot het station in Lammersdorf. Grenspalenparen 674C-675B; 674D-675C; 674E-675D en 674F-675E heb ik opgezocht in maart 2009 tesamen met de Vennbahnvrienden.

Een honderdtal meters verder dan GP 274A - 275 gaat de Vennbahn over de vallei van de Roer. Hier heeft men een impressionante brug gebouwd en kon de trein gestadig zijn weg naar boven verder zetten.  Deze brug staat dus eigenlijk in Duitsland maar is Belgisch! Men heeft ook hier alle spoorstaven en -bielzen reeds weggehaald.

Aan weerskanten van de brug staan twee grensstenen, nl 674B en 675A. Deze stenen heb ik gevonden in mei 2008.

GP 674B

GP 675A

Iemand die in Monschau woont, vertelde me dat de brug in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is herbouwd.  Dit kun je zien want de bogen zijn gemaakt van beton in plaats van blokken zoals de rest van de peilers.  De fundamenten van de oude brug staan er nog naast de bestaande brug.

GP 674C en GP 675B

Voorbij de brug passeert de spoorlijn een paar hogere bergen. De ingravingen op de toppen zijn diep maar ook de taluds om de dalen op te vullen zijn hoog en steil. Bij GPn 674C en 675B is een talud op zijn diepst en heeft men een tunnel voorzien om het overtollige regenwater van de ene kant weg te kunnen stromen naar de andere kant. De tunnel is zo hoog dat men er op zijn gemak door kan lopen. Alhoewel GP675B wat verder af van de Vennbahn onder een grote dode boom staat, vond Harry hem vrij gemakkelijk.

GP 674D en GP 675C

Bij 674D en 675C is een brug over de Vennbahn.

GP 674E en GP 675D

Bij 674E en 675D begint weer een diepe insnijding in de top van een berg.

GP 674F en GP 675E

Bij 674F en 675E is een brug over de Vennbahn, die hier weer diep is ingesneden.

GP 674G en GP 675F

Het landschap alhier is zeer heuvelachtig en men heeft voor in die tijd ( ong 1890 ) serieuze werken uitgevoerd om het spoorvlak op een gelijke hoogte te houden. Bij GP674G-675F heeft men een dal volledig opgevuld met een talud. Om de andere kant te kunnen blijven bereiken heeft men hier een ondergrondse doorgang gebouwd. Twee grenspalen flankeren de tunnel. GP674G staat op het einde van de parking aan de Grillhütte. GP675F aan de westkant, staat boven op een talud aan een holle weg naar de tunnel toe.

GP 674H en GP 675G

Het spoorvlak blijft nagenoeg vlak. De spoorbaan gaat slingerend als een slang verder. Het talud tussen de vorige stenen en GP675G wordt indrukwekkend hoog. We volgen de randweg naast de spoorlijn om het hoogteverschil te kunnen aanschouwen ! Wat verder verdwijnt de Vennbahn in een ingraving. De Vennbahn komt dieper te liggen dan het landschap. Hier heeft men twee bruggen gemaakt die nauwelijks boven de top van de berg uitkomen.  Bij de eerste brug staan géén grenspalen, niet voorzien in het Verdrag van Versailles. Bij de tweede brug vonden we slechts één grenspaal aan de westkant: GP675G. De andere grenssteen, GP674H heb ik later gevonden op 22/05/11 na een anonieme tip. De grenssteen zat helemaal onder de grond.

GP 674I en GP 675H

De Vennbahn blijft in een ingraving al is die hier niet meer zo spectaculair.

In het Verdrag van Versailles was voorzien dat niet alleen de Vennbahn maar ook alle bruggen en gebouwen Belgisch werden. Bij dit grenspalenpaar heeft men wel een beetje overdreven en is ook de hele weg naar de brug toe Belgisch.

GP 674J en GP 675I

De Vennbahn komt ten zuiden van het station van Monschau.  Dit was één van de grootste stations van de Vennbahn. Nog juist voor het station komt de Vennbahn uit de ingraving en komt wederom te liggen boven een zeer hoog talud. Men heeft een tunnel gelaten om het verkeer toe te laten naar beide kanten. GP675I staat aan de westkant, GP674G staat aan de oostkant, wat verder naar het noorden, aan de voet van een zeer hoog talud.

GP 674K en 675J

De grenspalen 674K-675J flankeren de randen van het voormalige station Monschau. GP674K staat aan de voet van één van de twee nog bewoonde Belgische huizen op het voormalige terrein van het station. GP675J staat aan de andere kant, helemaal bovenaan naast de weg naar Mutzenich. Ook hier is het gewoonweg verbluffend dat het gehele talud naast de weg naar Mutzenich ook Belgisch is terwijl de weg tot aan de spoorlijn nog Duits is. GP675J heb ik pas later gevonden , op 22/05/11 na een anonieme tip. Deze steen konden we in maart 2008 niet vinden want de steen zat helemaal onder de grond. Het had toen ook steenhard gevroren.

GP 674L en GP 675K

GP674L en 675K staan kruislings aan de overweg Monschau-Mutzenich.  Deze grenspalen staan helemaal boven aan op het talud.

GP 674M en GP 675L

Bij GP674M-675L komt de Vennbahn niet meer te liggen in een ingraving maar boven op een talud.

GP 674N en GP 675M

Hier is het nagenoeg vlak, geen heuvels meer.GP674N en 675M flankeren een kleine overweg.  Ook hier is te zien dat men de Vennbahn bomen- en takkenvrij maakt voor de verwijdering van de spoorstaven en -bielzen.

GP 674O en GP 675N

GP674O en 675n staan kruislings aan een overweg naar Mutzenich. GP675N staat wel wat verder in de wei.

GP 674P en GP 675O

Hier is een kleine overweg en duiden twee grenspalen de grens aan beide kanten van de Vennbahn aan. Hier heeft men een prachtig zicht over de Eiffel.

GP 750                        terug naar GP 674A

( klik op foto voor vervolg )   (klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina