GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP649 EN GP656

Op 28/03/2010 ben ik ter plaatse Leykaul geweest.  Vroeger, vóór 1920 behoorde hier het gebied toe tot Kalterherberg.  Hier lag ondertussen ook de Vennbahn en enkele spoorweggebouwen.  De grens tussen België en Duitsland werd alhier bepaald door het riviertje Breitenbach en de Vennbahn.  Daardoor lijkt het dat de huizen schijnbaar nog toebehoren bij Kalterherberg maar het zijn Belgische huizen geworden. Ondertussen zijn er wel vele nieuwe huizen, veelal vakantiehuizen bijgekomen.

Tussen GP648 en GP652 wijkt de grens echter wel af van het riviertje Breitenbachn en laat een gebied ten westen ervan aan Duitsland, waarover hieronder meer.

GP 649

GP649 staat aan de grensovergang tussen Kalterherberg en Elsenborn maar ik heb deze aanvankelijk niet kunnen vinden. Over deze steen heb ik nadien diverse tips gekregen. Jean Jacques van  http://www.paleo.be  heeft op 24/06/2010 de grenspaal gevonden.  Achteraf gezien niet zo moeilijk; op de vangrails staat met witte verf het nummer aangeduid.  Maar ja, je moet het maar weten hé. Voortaan mijn ogen beter open trekken.

Op 22/05/11 was ik nog eens ter plaatse en heb toen snel de grenssteen gevonden.  Het gegraven gat lag vol met bladeren en zo zal de steen weer snel uit het zicht onttrokken zijn.  De steen zat toch al flink onder het talud.

Bemerk op de paal 4 witte lijnen naar de vier omliggende grensstenen: 648, 650, 651 en 652 die hier zeg maar in een vierkant liggen op een paar honderd meter van elkaar.

GP 650

GP650 staat op de kruising van de grote weg naar Elsenborn en de weg naar Leykaul maar is verdwenen onder het asfalt.  In het oude Verdrag van Versailles is te zien dat de grens hier vroeger nog de weg naar Elsenborn volgde, maar nu is de grens volgens de weg naar Leykaul.

 Jean Jacques van  http://www.paleo.be  berichtte mij de volgende tekst over het gebied: 

Na de 1ste Wereldoorlog werden de kantons Eupen en Malmedy aan Belgie toegekend. In de streek van Kalterherbeg / Leykaul / Küchelsheid, werden de beekjes "Breitenbach, Schwarzbach en Klüserbach"  gekozen als staatsgrens.
Dr. Dinkler, de hoofdarts van het «Luisenhospital»  in Aken, bezat echter in Leykaul een boerderij en een weekend-huisje, in de volkstaal «Dinklers Villa» genoemd.  Deze eigendommen moesten normaal, net zoals het gehucht Leykaul, terug aan België toegewezen worden. De dokter moet echter uitstekende relaties gehad hebben bij de vredesconferentie van Versailles, zodanig dat zijn «Villa » bij Duitsland aangehecht kon blijven, terwijl zijn huis en zijn grond aan België zouden worden afgestaan !

Dinkler Villa

Eerder volgde de grens, vanuit de plaats "Am Krummen Ast", de loop van het beekje « Breitenbach ». Deze grens werd gewijzigd vanaf de brug over het beekje bij GP648. Het is vanaf daar dat "Dinkler'sche Exklave" begint, zoals hieronder in het Memorandum van Overeenstemming - Artikel 62 – wordt beschreven, tussen België en Duitsland : "De grens volgt eerst de noordkant van de weg en dit over een lengte van ongeveer 394 m, dan slaat deze richting het noorden, op een lengte van ongeveer 150 m om, om dan naar het oosten te draaien en dit tot de " Breitenbach ", ongeveer 280 m lager van de brug waar de weg ze kruist". 
Die grilligheid had als gevolg dat de weg "Leykauler Straße" toen over een lengte van ongeveer 180 m in Duitsland liep.

  Leykaulerstrasse tussen GP650 en GP651 met rechts huis Brandenburg

Het huis "Brandenburg" werd in de jaren 30 aan de andere kant van de Leykaulerstrasse gebouwd en permanent bewoond, hetgeen niet het geval was voor het vakantiehuis « Villa Dinkler ». In 1958 werden er vele grenscorrecties ingevoerd ( de zogenaamde september akkoorden ), o.a. ook ter hoogte van Leykaul.
De "Leykauler Straße" en de "Villa" gelegen aan de westzijde werden aan België toegewezen, terwijl het huis "Brandenburg" nog steeds aan Duitsland aangehecht is. De gemeente Kalterherberg heeft dan ook een pad gebouwd voor de vrije toegang tot het huis.

 Op het plannetje hieronder zijn de lijnen in het vet tussen de grenspalen 650, 651 en 652 en tonen de afbakening van de huidige Duitse "enclave" in Leykaul(B). U kunt ook het huis "Brandenburg" en het pad naar het Duitse grondgebied zien.

Het gearceerde gebied ten westen van de lijn tussen de grenspalen 650 en 651 en de villa "Dinkler" is het gebied dat in 1958 aan België is toegewezen.

 

 Meer uitleg vindt u ook nog op de site van Jean Jacques:   http://home.scarlet.be/paleo/pages/dinkler.htm  ( en français )

GP 651

Nu vormt deze grenssteen de noordwest hoek van de "Dinkler enclave "

GP 652

GP652 staat eigenaardig genoeg niet aan de Breitenbach maar wat verder op de rand van een berghelling met naaldbomen.

GP 653

Ter hoogte van GP653 wordt me duidelijk waarom hier de grensstenen niet aan het beekje staan. Het beekje wordt hier afgetapt en een deel van water verdwijnt in een gemetselde koker in de grond en blijft op een bepaalde hoogtelijn gehouden.  Dit water diende vroeger om de stoomlokomotieven van de Vennbahn die hier een beetje verder loopt, van water te voorzien.  Aan het oude station wat verder is nog een reusachtige kraan te zien naast de voormalige spoorweg.  In mijn volgende deel over de grens, is er een kraan op foto te zien. Deze constructie behoorde ook tot de Vennbahn en werd dus in 1920 Belgisch. Vanaf hier is er ook min of meer een pad naast de grens.

GP 654

Ter hoogte van GP654 zijn er nog regelmatig controleputten te zien van het waterkanaal.

GP 655

GP655 staat bovenaan het talud.  Onertussen ( 2014 ) is de grenssteen naar beneden gevallen en ligt deze onrechtmatig in een privètuin.

GP 655x

Op weg naar GP656 vond ik nog een meetpunt.  We komen hier nu tussen de vakantiehuizen van Leykaul.

GP 656

Bij GP656 is er een mooi zicht op Leykaul en wat verder op Kuchelscheid. Een beetje naar beneden zijn nog oude waterbassins van de Vennbahn te vinden. De grens gaat hier steil volgens een steile rotswand naar beneden, tot tegen de weg naast de Vennbahn.

GP 656A

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina