GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP572 EN GP 607

In maart 2010 heb ik een stuk grens afgewandeld ten noorden van het militair domein van Elsenborn. Dit gebied  is bij vele Belgische mannen bekend omdat ze er hun legerdienst hebben vervuld. Een beetje geschiedenis over dit gebied vindt u via deze link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Elsenborn

Wat voor de grenssteenzoekers interessant is dat vroeger de grens alhier geheel anders verliep.  De grens van 1920 werd hier bepaald door een stukje van de oude grens tussen de Hertogdommen Luxemburg en Julich te volgen naar het zuiden volgens de weg naar Rocherath en noordwestwaarts naar GP624 maar veel noordelijker dan de Julich grens want die liep nog wat verder door naar het zuiden volgens de weg naar Rocherath en ging dan noordwestwaarts naar GP636 bij " Krummen Ast ". Oude grensstenen in de omgeving getuigen nog van deze oude grens. In 1920 werd de grens tussen België en Duitsland hier bepaald door geheel onder het blauwe gebied op het hieronder afgebeelde kaartje te gaan.  Het blauwe gebied behoorde tot Duitsland.  Na de beslissing van de grens-demarcatiecommissie van 9/9/1949 in Aarlen werd het bestuur van het omstreden gebied ( het blauwe gebied op het kaartje hieronder ) overgedragen aan België.  In 1956 werd dit gebied definitief geruild en werd het Belgisch in het kader van de zogenaamde september akkoorden.

Met veel dank aan Dhr. Wim Michiels voor de vakkundige uitleg over de geschiedenis van het grensverloop in deze streek.

Op 30/11/2013 ben ik nog eens teruggekeerd te samen met mijn vrienden Harry, Jos, Rob en Eberhard en heb wederom vele mooie foto`s van de grensstenen genomen.  Ondertussen waren de grenssteenschilders geweest en waren de stenen dus beter herkenbaar.  Ook nog grenssteen 606 gevonden. 

Grensovergang Rocherath( B ) - Schleiden ( D )

Om hier te geraken ben ik met de auto vanuit Rocherath gekomen.  Ik was hier nog nooit eerder geweest.  Ik was verrast door grote waarschuwingsborden naast en boven de weg.  Informatieborden naast de weg in de drie landstalen leerden me dat de weg regelmatig voor alle doorgaand verkeer wordt afgesloten wegens schietoefeningen in het kamp van Elsenborn.

GP 572

GP572 is uitzonderlijk een driekantige steen !!! Dit is ook zo voorzien in het Verdrag van Versailles. De grens ging voor 1956 nog een beetje verder tot in het midden van de weg en ging dan naar links op de foto, volgens de weg naar Rocherath.  Dit is nog een beetje te zien in het asfalt.  Nu gaat de grens naar rechts op de foto, meer bepaald volgens een pad richting noord-westen. Bovenop de steen is een nieuwe inkeping gemaakt om de richting van de grens weer te geven. In het midden van de weg, een beetje naar rechts op de foto is een nieuw meetpunt aangebracht.

Montjoie - Schleiden steen

Aan de andere kant van de weg heb ik een zeer oude grenssteen gevonden. Het betreft een grenssteen tussen Montjoie en Schleiden. Montjoie is de oude oorspronkelijke Franstalige naam voor Monschau. Beide steden liggen nu in Duitsland, maar vroeger lagen deze steden in de Zuidelijke Nederlanden, Montjoie onder het Hertogdom Limbourg en Schleiden onder het Hertogdom Julich of Gullik, later vanaf 1610 onder het Hertogdom Luxemburg. Meer info vindt u onder de hier onder vermelde links.

Aan één grote kant staat de naam MONTOIE en andere kant SCHLEIDEN,en een jaartal nl. 1733. Later is er op de zijkant nog een J van Julich ingegrift, aan de andere kant staat een kleine L van Luxemburg. In 1610 ging Schleiden over van het Hertogdom Julich naar het Hertogdom Luxemburg. In 1920 heeft men op de kleine kanten, aan één kant nog een B en aan de ander kant nog een D gegrift want oorspronkelijk volgde de Belgisch-Duitse grens de weg vanaf hier naar Rocherath. Deze grens volgde hier de oude grens tussen Luxemburg en Julich.

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Monschau                                       http://nl.wikipedia.org/wiki/Schleiden

                                                                                                http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksgraafschap_Schleiden

Ik heb de oude grens nog even richting Rocherath gevolgd en vond nog drie oude Julich-Lxemburg stenen. Meer info over de Hertogdommen Julich en Luxemburg vindt u onder de hier onder vermelde links.

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Gulik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Luxemburg

Oude Julich steen 2

De grens lag blijkbaar ten westen van voornoemde weg en volgde een graben.  Deze gracht licht er nu nog. De letter L aan Luxemburgse kant is verweerd maar de J van Julich en het cijfer 2 zijn nog goed te lezen.

Oude Julich steen 3

Blijkbaar worden de oude Julich stenen goed gekoesterd want deze is mooi gerestaureerd.

Oude Julich steen 4

Deze steen is ook nog in zeer mooie staat.  Duidelijk nog te lezen zijn de letters L, J en het cijfer 4. Er staan nog meerdere mooie Julich stenen langs deze weg, maar deze zijn nog voor een andere keer.

We gaan terug naar grenssteen 572 en volgen nu verder de huidige grens tussen België en Duitsland.  In 1956 werd alhier een nieuwe grens bepaald.  Aan de andere kant van GP572 staan een beetje noordelijker dan de Montjoie steen twee grensstenen 573.

GPn 573

Grenssteen 573 is dubbel uitgevoerd aan beide kanten van een zeer slijkerig pad. De grens ligt waarschijnlijk in het midden van het pad.  Na de beslissing van de grens-demarcatiecommissie van 9/9/1949 in Aarlen werd het bestuur van het blauwe gebied op bovenstaand kaartje overgedragen aan België.  De noordelijke grens werd toen afgebakend met voorlopige grensstenen BD572/1 tot en met BD572/32.  Op de plaats van deze GP573 stond dus GP572/1. In 1956 werden de voorlopige grensstenen vervangen door de huidige grensstenen. Alle volgende grensstenen tot GP624 hadden dus tussen 1949 en 1956 een ander nummer.

GP 573B                                                                GP 573D

Het viel me op dat de steen aan Belgische zijde twee B's en de steen aan Duitse zijde twee D's heeft.

GPn 574

Ook grenssteen 574 is dubbel uitgevoerd aan beide kanten van het zeer slijkerig pad.

GP 574B                                                                GP 574D

GPn 575

En hier ook ! Het werd hier trouwens steeds natter.  Mijn laarzen zogen vast in de grond.

GP 575B                                                                GP 575D

GPn 576

Hier was het droger, maar om hier te geraken moest ik door een modderige beek.  Mijn laarzen zakten diep weg in de modder en het water kwam tot 2 cm onder de rand van mijn laarzen.  GP576 is ook dubbel uitgevoerd.  De derde steen op de foto is een andere recentere steen. Ik denk dat deze iets te maken heeft met het Militair Kamp van Elsenborn want later kwam ik er nog meer van deze tegen.

GP 576B                                                                GP 576D

GPn 577

Dit is de ( voorlopig ) de laatste grenssteen die dubbel is uitgevoerd.  Hier gaat de grens naar links op de foto.  Blijkbaar gaat het duidelijk om recuperatiestenen want de grensaanduiding bovenaan de stenen geven aan dat de grens rechtdoor gaat.

GP 577B                                                                GP 577D

GP 578

GP578 staat aan een nieuw aangelegde weg.  Tonnen grof grind zijn hier weggegooid. Een beetje verder las ik een bord dat deze wegen aangelegd gaan worden als wandel- en fietswegen in het groot Eifel natuurgebied aan Duitse zijde. Een beetje raar: aan Belgische zijde staan overal waarschuwingsborden dat men het gebied niet mag betreden wegens schietoefeningen van het leger en aan Duitse zijde wordt men uitgenodigd om te wandelen.

GP 579

GP579 staat ook aan het nieuw aan te leggen fietspad...

GP 580

...en deze ook.  Het wordt hier straks wel een prachtige weg om te fietsen.  De grens maakt hier een paar hoeken en die nieuwe fietsweg volgt al slingerend door het landschap die grens.

GP 600

De nummer gaat hier van GP580 naar GP600.  De tussenliggende nummers bestaan niet in de huidige grens. Op de linkse foto is de nieuwe fietsweg goed te zien. Er waren bij de bepaling van de nieuwe grens in 1956 tussen GP572 en GP624 nog grensteennummers over maar géén plaatsen meer waar men de grensstenen kon plaatsen.

GP 601

Het wordt een beetje eentonig....

GP 602

Bij GP602 maakt de grens een flauwe hoek.

GP 603

Een honderdtal meter veredr staat GP603.  Het nummer is er af.

GP 604

Het wordt een beetje eentonig....

GP 605

Bij GP605 maakt de grens een haakse hoek naar het noorden.  Het nieuw aan te leggen fietspad wijkt af van de grens.  Aan de andere kant van de grens een militaire weg in het Kamp van Elsenborn.  De overgang is afgezet met ijzeren paaltjes.  Men is niet welkom hier.

( foto van GP605 in 2013 )

Aan de overkant van de weg staat GP606; deze had ik 2009 niet gevonden. Hier komen verschillende wegen samen maar juist op de grens is een afrastering geplaatst en in 2013 helemaal vol geplant met beukeboompjes.

GP 606

Op 30/11/2013 ben ik nog eens teruggekeerd te samen met mijn vrienden Harry, Jos, Rob en Eberhard en heb wederom vele mooie foto`s van de grensstenen genomen.  Ondertussen waren de grenssteenschilders geweest en waren de stenen dus beter herkenbaar. 

GP 607

GP606 had ik niet kunnen vinden in 2009.  GP607 had ik daarentegen snel gevonden.

GP 608

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina