GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP 218 EN GP 255

Op 26/03/2011 ben ik nogmaals op pad geweest, tesamen met Harry, Jos, Rob en Eberhart. We zijn nog maar eens naar Schoenberg en omgeving geweest om daar onze tocht langs de grens verder te zetten.  De grens gaat hier nog steeds met een wijde boog om Schoenberg heen. We hadden een prachtige dag uitgekozen.  In dit stuk ziet u de grensstenen tussen GP218 en GP255

.

GP 218

De grens heeft eerst een bos doormidden gesneden en gaat dan verder volgens de prikkeldraad tussen twee weiden. GP218 staat aan de rand van het bos en het weiland.

GP 219

Ongeveer 100m verder maakt de grens een knik naar rechts, naar beneden toe.

GP 220

GP220 staat wederom maar 100m verder in het weiland.  Nieuwsgierige koeien stonden graag mee op de foto. De grens gaat hier verder rechtdoor naar beneden.  De Belgische en Duitse grond is hier eigendom van dezelfde boer.  De koeien kunnen hier zomaar de grens oversteken. De afspanning staat hier ook niet op de grens.

GP 221

Nog verder naar beneden wordt het zompig.  De grens maakt bij GP221 een knik naar links.  De volgende grenssteen staat schuin diagonaal naar beneden.  Helemaal links maakt de grens alweer een knik naar rechts, naar beneden volgens de afspanning van de weide.  Vreemd genoeg wordt deze hoek NIET met een grenssteen afgebakend. Bovenaan GP221 staan drie inkepingen: één naar 220, één naar 222 en ook één naar 217, want die staat hier ook niet ver vandaan.

GP 222

We zijn ondertussen helemaal naar beneden afgedaald in de weide.  Hier is het zompig.  Hier ontspringt zowaar een zeer klein bach. De grens maakt hier een knik naar links, maar niet volgens het bach.  We moeten de zompige omgeving alhier oversteken en terug omhoog naar de andere helling...

GP 223

...alwaar onder een vlierstruik GP223 staat.  De grens maakt hier een knik naar beneden, terug naar het bach, om dan het bach te volgen.  Vreemd genoeg op deze knik bij het bach staat géén grenssteen.

GP 224

Alwaar de grens het bach verlaat staat GP224 De grens gaat hier links steil omhoog het weiland in.  Het was zeer zompig !!!

GP 225

Ongeveer in het midden van het weiland staat GP225.  Er staat een paal bij de grenssteen zodat de boer de boer tijdig de steen opmerkt met veldwerkzaamheden bij hoog gras.  Alle stenen die hij bovengeploegd heeft liggen op en naast de grenssteen.

GP 226

GP226 staat nog verder naar boven en duidt een knik naar rechts aan. Vreemd genoeg staat het nummer bij deze steen aan de andere kant.  Ik heb de foto gemaakt in de richting van GP225.

GP 227

Amper 100m verder staat GP227.  De grens gaat verder volgens de prikkeldraad.

GP 228

We komen aan bij de weg van Schoenberg  ( B ) naar Bleialf  ( D ).  GP228 zat een beetje onder de grond.  De grens gaat eerst nog verder naar de andere kant van de weg en maakt dan een knik naar links.  Vreemd genoeg ook hier géén grenssteen voorzien.

GP 229

De grens gaat nu evenwijdig aan de hoofdweg Schoenberg - Bleialf en laat een rechthoekig bos aan Duitsland.  Op het einde van dat perceel bos en een weide staat GP229.  Hier begint een steil talud naar beneden.  De grens gaat verder volgens dit talud.

GP 230

Het talud wordt een kleine vallei en is een drassig bronnengebied.  Het water loopt verder weg naar beneden en vormt de grens.

GP 231

Wat verder staat GP231 met zijn voeten in het bach.  Vreemd genoeg was dit vroeger ook een steen met nummer 230.  De 0 heeft men met cement dichtgesmeerd en men heeft dan een nieuwe 1 gekapt.  Zeer vreemd en erg onprofessioneel

GP 232

We volgen het bach en de grens verder door het drassige en zompige talud en komen aan bij GP232.  Die staat aan de samenvloeïng van het bach met ander groter bach.  Ook hier is geprutst aan het nummer.  Dit was vroeger steen 231 en de 1 is dichtgesmeerd en men heeft dan er onhandig een 2 ingekapt.  Op de foto is de 1 nog goed te zien.  We beginnen ons toch vragen te stellen waarom en door wie dit gedaan is ?

GP 233

Het bach volgen we stroomopwaarts.  Het bach is zeer bochtig en erosiegevoelig. Dikwijls spitst de waterloop zich in twee of meerder zijtakken die dan later weer samenkomen.  Ongerepte natuur hier en een paradijs hier voor klein en groot wild.  We zien dan ook regelmatig sporen en reeën en konijnen en ander wild.  Harry liet me braaksel zien van uilen dat hier in de omgeving ook veelvuldig te vinden is.  Ook aan GP233 is geprutst

GP 234

GP234 is een nieuw exemplaar. Rob vond de oude afgebroken steen een beetje verder in de beek.    We vonden een beetje later in het water nog brokstukken terug van de oude GP234.

Op deze foto's ziet u mijn collega's duchtig op zoek naar de brokstukken in het water.

Foto van de oude GP234 zonder kop.                                        Foto van twee brokstukken, op één ervan was het nummer te zien,

GP 235

We volgen het bach verder stroomopwaarts.  De grensstenen staan steeds aan Belgische kant.

GP 236

GP236 was een beetje lastiger te vinden tussen het struikgewas.  Nog steeds is aan het nummer geprutst. 

GP 237

GP237 is een nieuw exemplaar, met enkel geverfd nummer.  We zochten in de beek naar de oude GP237 en ik zag aan de andere kant een vierkantig stuk steen uit de modder steken.  Rob en Jos hebben de steen uitgegraven, Harry heeft vervolgens de steen afgewassen.  De beek heeft hier een andere meander aangenomen en de oude loop is dichtgeslipt.  Daardoor is de grenssteen in het water gevallen en onder de modder gekomen.

Een greep uit de actiefoto's.

Foto van de oude GP237, mét geprutst nummer.                      Standplaats van beide grensstenen 237

GP 238

De volgende grensstenen staan allemaal onder dezelfde omstandigheden.  Deze en ook alle oude grensstenen met gegraveerde nummers staan verkeerd en is er aan het nummer geprutst.

GP 239

GP 240

GP240 is in het bach gevallen.

GP 241

GP 242

GP 243

GP 244

Ook GP244 dreigt in het water te vallen.

GP 245

GP245 ligt in het bach.  We hebben samen de grenssteen omhoog gezet zodat het ( geprutst ) nummer  leesbaar is.

GP 246

Bij GP246 gaat de grens verder volgens een ander en kleiner bach.  Gelukkig is het de laatste weken droog geweest, anders was er hier geen doorkomen aan, zo zompig is het hier.   Het nummer is zeer speciaal.  De schilder heeft de 4 opnieuw bovenaan het nummer geschilderd  en dan nog de 6 die eerst een 5 was; welwelwel.......

GP 247

Mooi plaatje in een mooie omgeving naast het bach.

GP 248

Alsook bij GP248

GP 249

Een beetje terug en diep naar beneden verlaat de grens het bach en gaat verder tussen twee percelen bos. Vreemd genoeg staat GP249 een beetje hogerop en niet aan de knik aan het bach.

GP 250

GP250 staat aan de splitsing van twee boswegen.  De grens gaat verder naar rechts, volgens één van de twee wegen.

GP 251

Dan volgen er een reeks grensstenen aan de rechtse kant van de bosweg, waardoor de weg Belgisch is.

GP 252

GP 253

GP 254

GP 255

Bok GP255 gaat de grens naar rechts en verlaat de weg en gaat eerst door een ontbost terrein en dan tussen open weiden.

GP 256

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina