GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK

OOST-CAPPEL (FR)       

Tussen Oost-Cappel ( Fr ) en Beveren ( B ), deelgemeente van Alveringem heb ik een stukje grens gevolgd en systematisch een paar stenen gefotografeerd.  Ze zijn van zandsteen, klein en in tegenstelling op het kaartje NIET genummerd. Voor de volgorde heb ik ze echter wel genummerd.

De eerste is een sterk verweerde grenssteen en staat midden in een zompige leemakker. Op de eerste foto zijn nog drie verweerde lelies te zien, op de tweede de tweekoppige adelaar.

De tweede staat een beetje verstopt aan een gracht. De lelies zijn nog net te zien.

De derde steen staat nog steeds aan de gracht en is afgebroken; moeilijk uit te maken of dit een Oostenrijkse steen is of niet. Van dit punt verlaat de grens de gracht.

De vierde steen is nog een mooi exemplaar en staat midden op een akker.

De rechte lijn vanuit de gracht zet zich nog voort tot aan een groot varkensbedrijf met een nieuwe aardappelloods. Van hieruit gaat de grens dwars door het bedrijf.  De nieuwere stallen en de loods bevinden zich in Frankrijk. Om de steen te beschermen en visueel te herkennen tijdens de veldwerkzaamheden, legt de boer er een plastic zak over.

Dan volgt er en knikpunt midden op het varkensbedrijf.  De boer heeft zijn erf verhoogd en daarom zijn de stenen wat dieper komen te zitten.  Om ze te beschermen, heeft de boer er een metalen koker rond geplaatst.

 

dan volgt er een tweede knik op het erf., ook weer in een koker.( zicht op de Franse stallen )

Op de rand van het erf is er wederom een knik, nu gaat de grens verder dwars over een andere akker aan de andere kant van het varkensbedrijf.

Midden op de akker staat er nog een Oostenrijker, ditmaal is de Oostenrijkse kant er af. Ook dit keer is de steen "beschermd".

Dit prachtexemplaar (nr 10 ) staat naast de weg een beetje verder

 

Dan staan er 4 stenen vlakbij elkaar in een rechthoek op een 30tal meter van elkaar midden op een boerenerf.  Navraag bij de boer leert dat hier vroeger twee boerderijen vlak achter elkaar stonden ( een Frans hof en een Oostenrijks hof ) en dat de grens dwars door de twee hoven heen ging, met twee hoeken om het woonhuis van het Frans hof heen.  Later is dit Frans woonhuis afgebroken en is er nu een groot erf in het midden met vier stenen.  Op de rechtse foto zicht in de verte op het Franse huis nabij Nr. 10.

De tweede van de vier Oostenrijkers staat ongeveer 20m verder naar de weg. De grens gaat vervolgens dwars over het erf achter het Belgisch huis door tot aan de derde steen.

Het is hier eigenlijk wel één grote bende. Op de foto links zicht op een Belgisch rommelkot.

Dit is de laatste van de vier stenen.  Op de linkse foto zicht op de Franse ( vervallen ) stal met in de verte de Franse loods bij de eerste van de vier stenen.

Dan volgt de grens een sloot tot deze steen. Deze steen is sterk verweerd en zonder inscripties maar vermoedelijk een Frans Nederlandse grenssteen uit 1819.

De grens gaat eventjes volgens het zandweggetje tot deze steen, een Frans-Belgische uit 1819.

Bij de grensovergang in Oost-Cappel vond ik deze steen, sterk verweerd en zonder inscripties.  ( steen van 1819 )

Wat verder in het dorp staat een gerestaureerde steen uit 1819. Bemerk de letter N

Terug naar : map Oostenrijkse grenspalen

Terug naar : map België-Frankrijk

Terug naar : start pagina