OUDE GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN PRUISEN

District Malmedy 99-111

In dit deel maakt de grens een wijde bocht omheen Recht.  We volgen de grenspalen vanaf GP99 in het gehucht Poteau, gaan doorheen de uitgestrekte bossen en komen uit op de weg van Recht naar Malmédy bij GP111aan het riviertje de Rechterbach..

Recht was samen met St Vith  vóór 1815 ook onderdeel van het Groot Hertogdom Luxemburg. De grens getrokken in 1815 laat links de gebieden tot aan GP105 voor Luxemburg als persoonlijk bezit van Koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden. Rechts ( Duitstalig ) komen de gebieden onder Pruisen te liggen. In 1830 wordt België onafhankelijk en blijft Luxemburg onder de Nederlandse koning. In 1839 wordt de onverdeelde koek verdeeld en wordt Luxemburg nog eens opgedeeld.  België krijgt het westelijk ( Franstalige ) gedeelte van Luxemburg er bij. In 1918 worden de Oostkantons ( waaronder Recht-St Vith ) aan België toegewezen. De houten palen die oorspronkelijk hier in 1815 tussen Luxemburg en Pruisen werden geplaatst, werden later door België vervangen door stenen exemplaren tussen 1863 en 1865. Het effect van deze verdeling heeft er voor gezorgd dat deze grens tot aan GP105 nog altijd de provinciegrens is tussen de Belgische provincies Luik en Luxemburg. Rechts van de grens spreekt men Duits en links spreekt men Frans.

GRENSPAAL 99

De grens volgt nog steeds de ( oude ) grote weg van Stavelot naar Luxemburg. We bevinden ons hier in het gehucht Poteau. GP99 werd geplaatst op ongeveer 14meter van een huis ( maison du Rufosse ) dat in de Nederlanden blijft. GP99 staat midden in een varkensbedrijf alwaar de grens en de grensweg middendoor gaat. Eén stal staat nu in de provincie Luik.  De paal is ooit gebroken geweest. Het onderste stuk is verloren en vervangen door een betonnen stuk.

GRENSPAAL 100

We volgen de grensweg verder naar boven en komen in dichte wouden. GP100 duidde ongeveer het midden aan tussen GP99 en GP101.  De afstand werd niet bepaald door de dichte bossen.

GRENSPAAL 101

GP101 werd geplaatst op ongeveer 100m van een huis van een weduwe( Le Gros ). In het protocol werd afgesproken dat de weg links van de grens komt te liggen en dat alle huizen en boerderijen rechts van de weg als enclaves ook tot de Nederlanden behoren. De grens verlaat dan eventjes de rechterkant van de weg en gaat om het domein van de panden heen. Het huis bij GP101 is verdwenen. Het terrein voor de paal is braakliggend en de (grens)weg ligt een 20tal meters van de paal vandaan. Zou hier ergens het huis gestaan hebben ? Het bovenste stuk van de paal werd evenwel prachtig vernieuwd.

GRENSPAAL 102

Waar de oude weg van Halleux en de oude grote grensweg samenkomen, werd GP102 geplaatst. Deze paal is zeer moeilijk te vinden want deze bevindt zich midden in een donker bos.

GRENSPAAL 103

Op dit punt verlaat de grens de oude grote weg van Stavelot naar Luxemburg. Vanaf GP103 volgt de grens een sloot richting Pruisen. De paal is ooit in drie stukken gebroken maar gelukkig hersteld.  Aan Pruisische kant is echter een  groot stuk verloren.

GRENSPAAL 104

GP104 staat maar een 50tal meters verder. Op de foto is GP104 in de verte nog zichtbaar. Op dit punt maakt de grens een haakse hoek en volgt dan een andere sloot.

GRENSPAAL 105

De sloot volgend ( hier is géén pad ) door een moerassig gebied komt men na 50m bij GP105 uit. De grens volgt dan een moerasachtige weg  "Am Ezelspad "na een haakse hoek  Naast GP105 ligt een oude maalsteen. Die werd in 1714 door de toenmalige eigenaar van dit gebied hierheen gebracht. Daarmee maakte hij duidelijk dat hij zijn gebied niet wilde afstaan aan de monniken van Stavelot, die het bos opeisten.

GRENSPAAL 106

Nog steeds aan " Am Ezelspad ".

GRENSPAAL 107

GP107 werd geplaatst aan de weg van Leckberme naar Recht.

GRENSPAAL 108

Na een zeer sterke afdaling komt men bij GP108. Deze grenspaal duidt een hoek aan.

GRENSPAAL 109

GP109 werd geplaatst aan de oude weg van Stavelot naar Recht.

GRENSPAAL 110

GP110 werd geplaatst aan dezelfde oude weg. Hier bevinden de bronnen van het riviertje " Rau de Bennevi " dat vanaf hier verder de grens vormt naar beneden.  Prachtige uitzichten hier !

GRENSPAAL 111

GP111 werd geplaatst aan de samenvloeiïng van de " Rau de Bennevi " en de " Rechterbach ". In het protocol werden twee palen beschreven maar er werd maar één paal geplaatst. Deze paal is vernieuwd. De afmetingen kloppen perfect maar de letters zijn wat groot uitgevallen. De "Rechterbach " vormt verder de grens tot aan de samenvloeiïng met de Amblève alwaar GP112 werd geplaatst.

GRENSPAAL 112

Terug naar : map grenspalen België-Pruisen

Terug naar : start pagina