GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 42 Grenspaal 349 tot en met Grenspaal355

Hierna volgt wederom een stukje grens, nu tussen de gemeenten Middelburg voor BelgiŽ en Eede en Heile voor Nederland. Het is een mooie poldergebied met nog vele restanten van kreken en dijken.

PLATTEGROND

GRENSPAAL 349

GP349 staat aan de grensovergang aan het centrum van Eede. Het is hier een rustige straat. Verschillende bouwstijlen van huizen laten al onmiddellijk vermoeden waar hier de grens is. GP349 staat juist op de hoek van een woonhuis dat nog net in BelgiŽ blijft.

GP349 duidt het contactpunt aan tussen de gemeenten Maldegem en Middelburg voor BelgiŽ en Eede voor Nederland.

 

GRENSTENEN 349ABCD

Aan de overkant van de straat, juist tegenover GP349 staan 4 grensstenen in een rechthoek. In 1843 stond hier een huis dat nog net in Nederland bleef staan. Later zijn hier 4 grensstenen van grindbeton geplaatst om de hoekpunten van de grens aan te duiden. Wanneer deze palen geplaatst zijn ,weet ik niet.  Wie kan me hiermee helpen ?

Bericht van Wouter Marťchal op 11/11/06

Beste Peter,
Toevallig op je site terecht gekomen toen ik op zoek was naar de ware toedracht van palen 309 en 310 maar dit terzijde. Je hebt vragen  over de fameuze vier stenen in Eede. In het boek van P.W. Stuy  Zeeusch-Vlaanderen. De Geschiedenis van een grensgebied,  staat op pagina 42  het volgende:
 
Een bijzonderheid is te vinden in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan de weg die van het centrum van Eede naar het zuiden gaat zijn 4 hulppalen op korte aftand van elkaar te zien. Foto 8. De verklaring van deze vreemde situatie is gelegen in het besluit van 15 februari 1844. Daarin staat dat  de grens de huizen die zij ontmoet, omloopt. Nu is het huis dat hier stond in de Tweede Wereldoorlog verwoest en afgebroken en om de bestaande grenslijn te markeren moest dus gebruik gemaakt worden van hulppalen.Deze werden gezet in een periode  dat er meer grensproblemen waren in dit gebied, want op 15 april was een geschil onttaan tussen Aardenburg en St.Laureins over het rooien van een aantal bomen bij het gehucht Vuilpan, waarvan niet duidelijk was tot welk land ze behoorden. Op 20 mei 1952 bracht een landmeter van het kadaster rapport uit over de grens tussen grenspalen 341 en 350. ...

GRENSSTEEN 349E

Amper 20 meter verder dan de grenstenenrechthoek staat nog een grenssteen van grindbeton. De volgende grindbetonnen grenssteen staat aan de bomenrij op de foto.

GRENSSTEEN 349F

Deze steen heb ik pas in 2006 gevonden na een tip van Jos Swinnen.

GRENSSTEEN 349G

Deze grenssteen is van arduin en wordt in het protocol van 1843 vermeld. Deze steen duidt een hoek aan om het huis op de foto nog net in BelgiŽ te laten. De grens gaat hier op de foto juist langs rechts naast het huis. Deze paal is in 2006 rechtgezet en opgepoetst. Ik had deze paal al eerder gevonden maar toen lag hij plat.

GRENSSTEEN 349H

Naast het huis is nog een arduinen grenssteen in de grond; om er niet tegen te rijden. Het Belgische huis staat naast een tweetal Nederlandse oude huizen en is enkel met de auto langs de weg over Nederland te bereiken.  Langs BelgiŽ is er enkel een smal paadje langs een akker.

GRENSSTEEN 349I

Vlakbij is nog een grenssteen in de grond, ditmaal een grindbetonnen.

GRENSPAAL 350

GP350 is te bereiken tussen twee afspanningen van prikkeldraad met de hete adem van koeien in je nek.

GRENSSTEEN 350A

 

Deze grindbetonnen grenssteen duidt het midden aan tussen GP350 en GP351. GP351 staat in de verte op de foto.

GRENSPAAL 351

Vanaf GP351 volgt de grens de Molenkreek.

GRENSSTEEN 351 A en B

( foto Frans Meeus, zomer 2009 )

Ik heb van verschillende mensen tips gekregen over het bestaan van twee grensstenen aan de Molenkreek ter hoogte van het Belgische dorpje Middelburg. Deze grensstenen zijn van grindbeton en waren niet voorzien in het origineel verdrag van 1843.  Deze zijn geplaatst aan een lokale spoorwegverbinding die hier vroeger was aangelegd en die alhier de grens overstak. De spoorlijn geraakte in verval maar in het kader van toeristische aanpassingswerken rond Middelburg is hier terug een maquette gemaakt van de spoorlijn ( smalspoor ).

GRENSPAAL 352

Vlakbij Middelburg staat GP352 aan de Heilsendijk over de Molenkreek. Men is hier de Molenkreek opnieuw aan het uitbaggeren.( zomer 2006 ) De stad Middelburg werd in de tweede helft van de 15de eeuw gesticht door Pieter Bladelin, rentmeester-generaal van de hertog van BourgondiŽ. Het stadje raakte al in juni 1572 betrokken in de 80 jarige oorlog. Toen werden er al rebellen gesignaleerd. Samen met Sluis kwam het in 1587 in Spaanse handen. Vermoedelijk werd de oude middeleeuwse omwalling eind 1605 voor de eerste maal aangepast, en later opnieuw tijdens het twaalfjarig bestand en de Spaanse successieoorlog. Middelburg vormde de Spaanse tegenvesting van Aardenburg, zoals Damme de tegenvesting was van Sluis. Tijdens de Spaanse successieoorlog werd de stad op 6 mei 1702 door Staatse troepen veroverd maar op 14 juni van hetzelfde jaar door de Fransen heroverd. In 1706 kwam het opnieuw in Staatse handen, maar bij het Verdrag van Utrecht in 1713 kwam het opnieuw Spanje toe.
Het vierhoekige stadsareaal werd uitgerust met vier grote bastions. De vorm ervan is nog te herkennen in de percelering, enkele verhogingen en de aanplanting van populieren rond het stadje. De molenkreek, die gevormd werd door inundaties na het bestand, werd in 2006 opnieuw uitgegraven

GRENSPAAL 353

GP353 staat aan de samenvloeiing van de Molenkreek en de Papenkreek en duidt het contactpunt aan tussen de gemeenten Middelburg voor BelgiŽ en Eede en Heile voor Nederland.

GRENSPAAL 354

De grens volg nog steeds de loop van de Molenkreek om uit te komen aan het Lapscheurse gat alwaar GP354 wordt geplaast.  Prachtige omgeving hier en ideaal om te fietsen over de oude dijk alhier. Je kan hier nog steeds de oude loop van de Molenkreek volgen.

GRENSPAAL 355

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina