GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 35 Grenspaal 274 tot en met Grenspaal282

De grens zakt nog steeds verder af volgens een rechte lijn naar het zuidwesten en passeert daarbij het dorp De Kinge.  Dit dorp lijkt vanuit de lucht of vanuit een kaart gezien ťťn langgerekt polderdorp maar de situatie is anders. Dit wordt wat verder nog specifieker uitgelegd.

PLATTEGROND

 

GRENSPAAL 274

De grens gaat verder langs de glacis van het verwoeste fort Bedmar tot aan de Kapelledreef alwaar GP274 staat.

GRENSSTEEN 274A

Er staan 5 tusenstenen tussen GP274 en GP275.  De eerste staat wat afgezonderd aan de ontginingsweg. We komen stilaan in het dorp De Klinge-Clinge.

Clinge of klink is een veldnaam, die een hoogte aanduidt, die door zandverstuivingen of binnenduinvorming is ontstaan. Na een groot aantal overstromingen en herdenkingen ontstond in deze polder de buurtschap Clinge, die uitgroeide tot een typisch langgerekt polderdorp, dat tenslotte met zijn zuidelijk uiteinde aansloot aan De Klinge. Van het begin af aan zijn de beide dorpen van elkaar gescheiden geweest door een staatsgrens, die in de Tachtigjarige oorlog was ontstaan en bij het grenstractaat van 1664 blijvend werd vastgesteld. Clinge was een onderdeel van Hulsterambacht, dat door een eigen magistraat werd bestuurd die te Hulst zetelde, terwijl De Klinge een wijk van Sint-Gillis was. Afwisselend werd het dorp Wase Klinge, Vlaamse Klinge, Oostenrijkse en Belgische Klinge genoemd  De Franse tijd vormde op deze toestand evenwel een uitzondering. De Fransen combineerden de beide dorpen in 1795 echter tot ťťn commune "la Clinge", die evenals geheel Staats( =Zeeuws)-Vlaanderen en de Zuidelijke Nederlanden, vanaf dat jaar deel van Frankrijk was.  Koning Willem I van Nederland maakte in 1815 de situatie ongedaan en de vroegere staatsgrens werd opnieuw een grens, nu tussen de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen van het nieuwe koninkrijk. De jonge gemeente la Clinge werd daarbij verdeeld in twee nieuwe gemeenten : Clinge (Zeeland) en la of De Klinge (Oost-Vlaanderen). De gemeente Clinge bestond tot de opheffing in 1970, toen Clinge bij de gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen samen met Sint Jansteen, Hulst, Graauw en Langendam tot ťťn nieuwe gemeente Hulst werd samengevoegd.


GRENSSTEEN 274B

De grens gaat in het dorp Klinge diagonaal op het wegenpatroon door het centrum.  Verschillende zijstraten op de hoofdstraat lopen dood tegen de grens.  Hier maakt de grens een zigzag beweging tussen de verschillende percelen.  Om deze hoeken te bevestigen werden nog vier grensstenen gebruikt.

GS274B is de eerste van de 4.  Hier de rechte lijn van de grens gedaan en volgt de zijstraat tot enkele huizen/percelen verder naar het westen. Het is gewoonweg verbluffend te zien dat de Nederlandse en Belgische huizen hier gewoon tegen elkaar staan aan dezelfde straat. Er zijn zelfs een paar huizen bij die enkel wegenis hebben over de Nederlandse weg.

GRENSSTEEN 274C

Bij GS274c gaat de grens naar het zuiden, dwars tussen enkele huizen en percelen door om uit te komen aan een andere zijstraat.

GRENSSTEEN 274D

Bij GS274d maakt de grens een hoek naar het westen volgens een grensstraat.  Ook hier weer hetzelfde fenomeen dat enkele huizen enkel wegenis hebben over een Nederlandse weg. De huizen op de foto zijn Belgisch.

GRENSSTEEN 274E

De vijfde en laatste grenssteen staat aan de hoofdstraat van het dorp. Vroeger stond deze steen in het midden van de straat alwaar nu een ijzeren pin zit. Door de verbreding van de weg is de steen verzet en ingegraven.  Ik heb deze steen gevonden dankzij de hulp van een plaatselijke winkeleigenaar die er vlak tegenover woont. Van hieruit gaat de grens naar het zuiden volgens de hoofdstraat.

GRENSPAAL 275

Wat verder naar het zuiden in de hoofdstraat staat GP275.  Dit betekent dat de huizen hier eventjes aan ťťn kant Belgisch zijn en aan de andere kant Nederlands.

GRENSSTEEN 275A

Voor deze tussensteen heb ik lang lopen zoeken. Ook hier is het fenomeen dat een aantal zijstraten op de hoofdstraat doodlopen tegen de grens. Het heeft lang geduurd er ik het juiste straatje gevonden had. Volgens het protocol van 1843 maakt de grens nog een hoek om de boerderij van Verveugt Jean. Ik heb hier inderdaad nog een stokoude schuur gevonden waarlangs de grens dan  net achterdoor gaat.  Zo heb ik ook GS275b gevonden.

GRENSPAAL 275B

Juist achter de oude schuur zijn ze een huis aan het bouwen.  In de Klinge wordt afgeweken van het feit dat men niet tot juist tegen de grens mag bouwen. Deze familie heeft geluk en kan een grenssteen als tuinstoel gebruiken. Vanaf deze grenssteen herneemt de grens dezelfde rechte lijn als de bermsloot langs de Koningsdijk.

GRENSPAAL 276

GS276 werd geplaatst aan de Hulstertsestraat. In BelgiŽ is deze straat een grote straat met kassein en met huizen bebouwd; in Nederland een simpel fiets- en wandelweg doorheen een natuurgebied.

GRENSSTEEN 276A

GS276a werd geplaatst aan het begin een ontginningsweg. 

GRENSPAAL 277

De grens gaat nog steeds verder volgens de rechte lijn van de bermsloot van de Koningsdijk tot aan GP277.GP277 vormt het contactpunt tussen de gemeenten Clinge ( Nederland ), De Klinge ( Belgie ) en St Gillis ( BelgiŽ ).

GRENSSTEEN 277A

Aan de Stropersweg maakt de grens 2 sprongen, een eerste maal naar het zuiden volgens voornoemde weg.

GRENSPAAL 277B

en een tweede maal wederom naar het zuidwesten.

GRENSPAAL 278

GP278 staat amper 100 meter van GS277b vandaan en vormt het contactpunt tussen Clinge ( Nederland ), St Gillis ®( St Gillis ) en Kemzeke ( BelgiŽ).

GRENSPAAL 279

GP279 werd geplaatst aan de grote grensweg tussen St Niklaas en Hulst.

PROVINCIALE GRENSPAAL 1815-1830

Aan de overzijde van de weg, vlak voor een pralinewinkel vond ik deze grenspaal. Zo weet ik in Oost Vlaanderen er nog vier staan. Het zijn souveniers van Koning Willem I die elke provincie wou voorzien van grenspalen. Bij mijn weten komt dit fenomeen in BelgiŽ enkel in Oost Vlaanderen voor.  Indien U nog zulke palen weet staan, mag U me steeds hierover contacteren. Meer over deze palen in de rubriek: Provinciepalen OostVlaanderen

GRENSPAAL 280

Juist achter de pralinewinkel lag vroeger de Oude Gentse Vaart.  Daar werd GP280 geplaatst.  Deze paal is tevens het contactpunt tussen Kemzeke ( BelgiŽ), Clinge ( Nederland ) en Sint Jansteen ).

GRENSSTEEN 280A

In maart 2006 alsnog GS280a en GS280b gevonden !  GS208a staat alwaar de grens de Oude Gentse Vaart verlaat.

GRENSSTEEN 208B

GS208b duidt een knik aan in de grens.

GRENSPAAL 281

GP281 werd geplaatst aan de weg naar Sint Jansteen.  Waarschijnlijk vroeger een belangrijke weg, nu een bosweg aan beide kanten van de grens.

GRENSSTEEN 281A

De grens gaat volgens een rechte verder naar het westen tot aan een perceel van Peeters Jan, alwaar de grens twee hoeken maakt om dan uit te komen aan de weg. Ondertussen is dit perceel bebouwd met twee huizen.  GS281a staat achter het eerste huis midden in de tuin tussen de maagdenpalm en de cedem.

GRENSSTEEN 281B

GS281b staat achter het tweede huis in de buitenloop van het kippenhok. Van hieruit gaat de grens nog zo een 30m recht naar GP282.

GRENSPAAL 282

GP282 staat aan de Hellestraat en vormt het contactpunt tussen de gemeenten Kemzeke ( BelgiŽ), Stekene ( BelgiŽ ) en Sint Jansteen (Nederland ).  Van hieruit vormt het midden van voornoemde weg de grens.

GRENSPAAL 283

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina