GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 30 Grenssteen 238a tot en met Grenspaal 246

In dit deel gaat de grens boven in de eerste bult van provincie Antwerpen.  We passeren een paar kerkdorpen van de gemeente Essen. Ook hier zien we grote boerderijen met intensieve landbouw afgewisseld met bossen aan twee kanten van de grens.

PLATTEGROND

GRENSSTEEN 238a

In de streek wordt deze paal de strontpaal genoemd omdat vroeger de douaniers hier hun behoefte wel eens deden.  Wat onduidelijk op de foto maar er is een groot kruis met een datum gegraveerd op de steen. De echte GP238a is lange tijd ontvreemd geweest door nabestaanden van de smokkelaar Klaveren Vrouwke.

Op 05/11/06 ben ik nog eens ter plaatse geweest en heb twee paaltjes naast elkaar aangetroffen. De echte GP238 is teruggeplaatst op 15/05/06 met wat feestvertoon.  In deze paal is duidelijk te zien dat nabestaanden van Klaveren Vrouwtje er een kruis en initialen KV er in hebben gegrift ter nagedachtenis van een overleden familielid.  Klaveren Vrouwtje was een beruchte smokkelaar. De andere paal is een gemetselde paal met initialen KV; wat blijkt: een inwoner van Horendonk, Kamiel Van Velthoven, plaatste hier een paal ter ere van zijn 25 jarig huwelijk, met kruis, initialen en de datum van zijn huwelijk: 17/04.

GRENSSTEEN 238b

GS238b is geplaatst op de "oude weg van Antwerpen naar Moerdijk", nu een simpel boerenweggetje.  Wat wel opvalt is dat deze steen wel een hele witte is.

GRENSSTEEN 238c

GS238c is geplaatst op de plaats waar de grens de Roosendaalse Vaart kruist.  De vaart  zijn we nog al tegengekomen bij GS234a.

GRENSPAAL 239

GP239 is geplaatst in het gehucht Steenpaal op het kruispunt van de Steenpaalstraat met de Heidreef.  De Heidreef die naast de grens ligt, wordt Nederlands.  De Belgische bewoners aan de Heidreef hadden vrije toegang over de weg. GP239 is het contactpunt tussen de gemeenten Essen ( B ), Rucphen  ( NL ) en Roosendaal ( NL ).

GRENSSTEEN 239a

GS239a staat bij de samenvloeiing van de Bansloot met de Watermolenbeek.  De Bansloot vormt vanaf hier de grens.

GRENSPAAL 240

GP240 staat aan de grote weg van Essen naar Nispen, juist tegenover het oude douanegebouw.

GRENSSTEEN 240a

Vanaf GP240 is er een weg op de grens die volledig Belgisch wordt.  De Nederlandse bewoners alhier kregen vrije toegang over de weg.  Waar de grensweg en de "oude weg" van Essen naar Nispen elkaar kruisen, werd een grenssteen geplaatst.  Nu ligt deze steen verstopt in een sloot overgroeid met sierstruiken van een tuin recht tegen over een Belgische school op het eerste kruispunt vanaf GP240.

GRENSSTEEN 240b

De grens gaat nog steeds verder langs de noordzijde van de weg en kruist de spoorlijn van Antwerpen naar Roosendaal.GS240b staat dan nog een beetje verder aan de kruising met de Berkendreef.

GRENSPAAL 241

De grens verloopt nog steeds volgens de weg en  komt aan twee dreven die parallel aan de grens liggen: "de Brabandse en Hollandse Dreef".  Op dit punt werd GP241 geplaatst en is het contactpunt van de gemeenten Essen ( B ), Roosendaal ( NL ) en Wouw ( NL ).

GRENSSTEEN 241a

De grens gaat volgens het protocol verder tussen de Brabandse en de Hollandse Dreef.  Waar de Hollandse Dreef stopte werd GS241a geplaatst.  Van die Hollandse Dreef is nu niet veel meer te merken en de Brabandse Dreef is hier helemaal dichtgegroeid. Nu ligt er enkel nog een stofferige zandweg in Nederland.

GRENSSTEEN 241b

De grens gaat nog altijd in rechte lijn verder langs de zandweg.  Ter hoogte van de Mariadreef die op de Brabandse Dreef uitkomt, verspringt de zandweg van land en komt in BelgiŽ te liggen.  Hier ligt GS241b omvergereden en afgebrokkeld aan de kant van de weg.

GRENSPAAL 242

De grens gaat volgens het protocol steeds in rechte lijn verder volgens de Brabandse Dreef die nu halverwege GS241b en GP242 stopt en  men noodgedwongen verder moet over een nieuwe weg ongeveer 100m in Nederland .  GP242 staat aan de kruising van de ( hier verdwenen ) Brabandse Dreef en de Moerkantsebaan.

GRENSPAAL 243

Wederom gaat de grens volgens het protocol nog verder volgens de ( ondertussen hier verdwenen ) Brabandse Dreef. Hier was vroeger nog een weg die de grens kruiste maar deze is ondertussen hier ook verdwenen.  GP243 werd geplaatst op de kruising van deze twee wegen en is tevens contactpunt van de gemeenten Essen ( B ), Kamlthout ( B ) en Wouw ( NL ).  De Hoek ( B ) behoorde vroeger tot Kalmthout maar nu tot Essen na een grenscorrectie. Aan twee kanten van de grens liggen de wegen naar enkele eenzame boerderijen zonder dat er enig onderling verband is.  Hier is de tijd stil blijven staan.

GRENSPAAL 244

Nog steeds gaat de grens in rechte lijn verder en volgt een sloot.  Aan de "weg van Kalmthout naar Bergen Op Zoom" werd GP244 geplaatst en is tevens het contactpunt tussen de gemeenten Kalmthout ( nu hier Essen ( B )), Wouw ( NL ) en Huybergen ( NL ).  Bemerk de rare top !

GRENSSTEEN 244a

Nog steeds gaat de grens in rechte lijn verder, de sloot volgend, tot aan de" Tuimelaarsstraat".  Die straat is nu een gewone zandweg.  GS244a werd geplaatst aan die weg en duidt dan een hoek naar het noordwesten aan, de zandweg volgend.

GRENSPAAL 245

De Tuimelaarsstraat komt uit op de "grote weg "van Huybergen naar Wouw. Op de kruising van deze twee wegen werd GP245 geplaatst.  Nu is nog die "grote oude weg" nog duidelijk waar te nemen. Vanaf deze grenspaal volgt de grens "die grote weg".

GRENSSTEEN 245a

GS245a duidt een lichte knik in de grens en in de "oude weg van Huybergen naar Wouw" aan.

GRENSPAAL 246

GP246 werd geplaatst op "de kruising van de oude weg van Huybergen naar Wouw en de oude weg van Kalmthout naar Bergen Op Zoom". Deze paal is een tijd verdwenen door een wegverbreding en is herplaatst op 29/02/2004 maar niet meer op de oorspronkelijke plaats.

GRENSSTEEN 246a

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina