GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND

Deel 17 Grenssteen 146 tot en met Grenspaal 158

In dit deel worden de grenspalen getoond vanaf 146 tot en met 158 in een boog rond Molenbeersel. Ook hier gaat de splitsing van Limburg verder. De grens gaat nu dwars door de gemeente Hunsel. Het Belgische gedeelte komt te liggen onder Molenbeersel maar heet nog steeds Hunsel. De grens buigt  verder af langs de oude gemeentegrens naar het oosten en snijdt dan Stramproy in twee stukken. Het is hier een echte landbouwstreek met grote akkers en grote veebedrijven aan twee kanten van de grens.

Aan Belgische kant was tot voor tweehonderd jaar het dorp Molenbeersel nauwelijks bekend, omdat het dorp als dusdanig nog niet bestond. De verscheidene delen van het huidige Molenbeersel waren toen verdeeld over verschillende gemeentes. Eťn gedeelte van Molenbeersel hoorde onder Kessenich, een ander gedeelte onder Hunsel, dat op zijn beurt van Kessenich afhing.  Nog een gedeelte van Molenbeersel hoorde onder Ittervoort, dat afhing van de abdij van Thorn, en de rest van Molenbeersel behoorde tot het vrijdorp Neeritter.
Na 1843, toen Limburg gescheiden was, was Molenbeersel in zijn geheel een onderdeel van Kessenich. Sinds 1845 was Molenbeersel een zelfstandige gemeente en vanaf 1971 werd de gemeente opgenomen in de fusiegemeente Kinrooi.

PLATTEGROND

GRENSPAAL 146

GP 146 staat op de hoek van een vervallen boerderij. Vanaf deze grenspaal gaat de grens met een tipje eventjes door Hunsel om de boerderij in BelgiŽ te laten. GP146 staat op de grens tussen Beersel-Kessenich ( B ) en Hunsel ( NL ).

Op 17/03/2010 werd tegenover de vervallen boerderij die vroeger als smokkelaarscafť heeft gediend een maqeutte van de dodendraad opgericht.  Foto's en meer uitleg vindt u op de volgende link: http://www.schumulder.nl/elly/De%20Dodendraad%202010.htm

GRENSPAAL 147

GP 147 staat maar 100m verder aan de achterkant van de vervallen boerderij.  Wat een bende hier !! Vanaf hier is de scheiding van het tipje Hunsel gedaan en gaat de grens verder tussen Beersel-Ittervoort ( B ) en Hunsel ( NL ).

GRENSPAAL 148

Vanaf GP 148 gaat de grens wederom dwars door de gemeente Hunsel (NL ) en worden grote stukken aan Molenbeersel ( B ) gelaten. Op de foto zie je op de achtergrond het dak van de vervallen boerderij bij Gpn 146 en 147.

GRENSPAAL 149

GP 149 duidt een scherpe hoek naar het oosten aan.

GRENSSTEEN 149a

GS 149a staat aan de oude weg van Beersel naar Haler.  Het Belgische (boeren)gehucht heet hier nog steeds Hunsel.

GRENSPAAL 150

Bij GP 150 staat aan de achterkant van een Belgische veehouderij.  Van hieruit gaat de grens naar het noorden volgens een zandweg.

GRENSSTEEN 150a

GS 150a is geplaatst na een hoek naar het westen tussen twee verschillende percelen bos. Vandaar dat de steen wat verder van de weg afstaat.  Het bos is ondertussen verdwenen.

GRENSSTEEN 150b

Bij GS 150b maakt de grens twee korte knikken na elkaar volgens een zandweg en staat de steen wat van de weg af in het veld..  Ook hier wordt in het protocol beschreven hoe de grens zich tussen twee percelen wringt. Van een grens is heden ten dagen aan dit perceel niets te zien, aan het volgende wel; de sloot gaat recht naar GP 151.

GRENSPAAL 151

Vanaf GP 151 is de splitsing van Hunsel gedaan en komt de grens te liggen tussen Beersel-Hunsel ( B ) en Stramproy ( NL ).

GRENSSTEEN 151a

De eerste grenssteen staat aan de "Nieuwenweg".

GRENSSTEEN 151b

De tweede grenssteen staat 100m verder aan het Boschstraatje.  Van hieruit gaat de grens volgens de weg met een knik naar het zuiden, recht naar GP 152.

GRENSPAAL 152

Bij GP 152 maakt de grens een scherpe punt naar het zuiden.

GRENSSTEEN 152a

GS 152a zou ongeveer moeten staan in dezelfde lijn als GS 151a en 151b in de wei recht tegenover GS 151b aan een beek.  Ik heb hem daar niet gevonden; wel vond ik bij de Nederlandse boerderij bij GS 151a de steen op de hoek van de kippenstal.

GRENSPAAL 153

GP 153 is het contactpunt van de gemeenten Hunsel ( NL ), Stramproy ( NL ) en Beersel-Neeritter ( NL ). Vanaf hier gaat de grens verder tussen Stramproy en Beersel-Neeritter.  Ik heb de palen ingetekend op het oude plan in deel 16. Daar is goed op te zien hoe groot Neeritter vroeger wel was.

GRENSSTEEN 153a

Tussen GP 153 en GS 153a volgt de grens een beek.  Vanaf deze grenssteen gaat de grens recht naar GP 154.

GRENSPAAL 154

GP 154 staat aan de grote weg van Maaseik ( B ) naar Stramproy ( NL ).  Waarom deze paal 154BIS heet, weet ik niet.

GRENSSTEEN 154a

De eerste grenssteen staat nog aan de grote weg vlakbij GP 154.

GRENSSTEEN 154b

De tweede grenssteen staat aan de Heide Kempweg.

GRENSSTEEN 154c

De derde grenssteen staat de kruising van de Heide Kempweg en de Breivinstraat.

GRENSPAAL 155

GP 155 staat aan de Breves Weg en duidt een knik naar het zuidwesten aan.

GRENSPAAL 156

Van GP 155 tot GP 156 gaat de grens dwars door een aantal percelen. GP 156 is het punt waar de grensdeling tussen Beersel-Neeritter en Stramproy ophoudt.  Vanaf hier gaat de grens dwars door de gemeente Stramproy.  Het Nieuwe Belgische deel komt bij Molenbeersel.  Een oud plan met de intekening van de grenspalen komt in deel 18. Zonder de grenspalen zou je hier echt niet kunnen zien waar de grens is. De Belgische en Nederlandse boerderijen staan hier precies door elkaar.  De volgende grenspaal 157 staat rechts achter de boerderij op de foto zodat deze nog net Belgisch is.

GRENSPAAL 157

GP 157 staat wederom middenin in het veld en duidt in de nieuwe grens een hoek naar het westen aan.

GRENSSTEEN 157a

In het protocol is beschreven dat de grens nog allerlei hoeken maakt door de heide van Strramproy.  Aan een bestaande weg wordt een grenssteen geplaatst om een hoek naar het westen aan te duiden.

GRENSPAAL 158

Aan GP 158 maakt de grens een nieuwe knik naar het westen om het moeras van Stramproy aan BelgiŽ te laten. Tussen GS 157a en GP 158 kruist de grens een weg die dwars door dit gebied gaat. Over de grens met Nederland raakt de weg een beetje verder de grens met BelgiŽ opnieuw met een tipje; dit is een uitloper van het moeras: het Stramprooierbroek.

GRENSPAAL 159

(klik op foto voor vervolg)

Terug naar : map grenspalen BelgiŽ-Nederland

Terug naar : start pagina