GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP884 EN GP902

Vertrekpunt was de Duitse gemeente Roetgen bij GP 884. De grenssteen staat op het raakpunt van België met de Vennbahn. De spoorweg die zowel doorheen België als Duitsland slingert, is volledig Belgisch, ook doorheen het Duitse grondgebied. De Pruisen hadden tussen 1815 en 1920 verschillende spoorwegen aangelegd om belangrijke gebieden met elkaar te verbinden. In 1920 kwam de nieuwe grens met het Verdrag van Versailles en de Vennbahn passeerde een paar keer de grens. Dit zou enorme vertragingen en moeilijkheden geven tijdens de grenscontroles. Daarom is beslist om de spoorweg volledig Belgisch te maken. Dit maakt dat er vijf Duitse enclaves afgesneden worden van het Duitse vasteland. Bij Roetgen zijn er 2 enclaves. Ook de Vehnbann is volledig met grenspalen gemarkeert. De reden dat de Vennbahn zo slingert is om de hoogteverschillen op te vangen. Meer info over de Vennbahn vind je op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vennbahn

GP 884

De grens komt via de weg tot aan GP884 en gaat naar rechts volgens de rand van de spoorweg ( op de linkse foto ) De grens vormt dan verder de lus rond de enclave bij Roetgen tussen de Vennbahn en het Belgische vasteland. Aan de andere kant van de spoorlijn is de grens van de Vennbahn, die hier ook de rijksgrens is.   Naar links ( op de rechte foto ) is er een raakvlak van de Vennbahn met het Belgishe vasteland. Op en paar meter na, zeg maar de afstand tussen de twee randen van de Vennbahn is er hier sprake van een quadripoint. De Vennbahn is aan twee kanten met grenspalen gemarkeerd, aan de overkant staat GP885.  GP884 is een steen met een driehoekig vlak en met witte verf beschilderd. Twee zijden zijn gemerkt met een B en één zijde met een D.  De bovenzijde is gemerkt met lijnen naar verschillende kanten om de richtingen van de grens alhier weer te geven.

GP 885

Aan de overkant van de spoorweg vond ik pas in maart 2008 GP 885.  Deze staat onder een braamstruik en is in de zomer onvindbaar. Vanaf hier tot aan GP 886 is de rand van de spoorweg ook tevens vaste rijksgrens van België ( geen enclave toestanden ).

GP 886

Deze steen heb ik in maart 2008 gevonden.  Deze zit helemaal in de grond aan de rand van de Duitse weg die hier even helemaal over België gaat. Bij GP886 is het raakvlak van de Vennbahn met het Belgische vasteland gedaan Vanuit dit punt gaat de grens even naar rechts naar GP886A om dan te samen met de Vehnbahn een lus te maken in  Duitsland.

GP 886A

Vanaf hier gaat de Belgische spoorlijn als een slang autonoom verder in het Duitse vasteland. Alle Duitsers passeren hier even tweemaal de grens. De huizen aan de overkant zijn Belgisch. GP 887 staat aan de overkant in de stoep bij het reclamebord voor echte Belgische frieten.

GP 887

Het grenspunt 887 zit onder een riooldeksel in de stoep van de weg. Het plan hierboven maakt de ingewikkeld situatie duidelijk. De rode lijnen zijn de grens. De paarse lijn is het tracé van de Vennbahn en de bruine lijn is het trace van de rijksweg.

Op de linkse foto zicht op GP887 richting GP 886 en GP886A.  Op de rechtse foto zicht op GP887 en het voormalige station van Roetgen.

Voor het vervolg van de grens langs de Vennbahn vanaf GP886A tot 887H klikt u op de kleine foto:

GP 888-1

De grens tussen België en Duitsland gaat verder volgens de rijksweg tot aan het kruispunt met de weg naar Raeren ( B ).  Daar zit GP888-1 in de zuidelijke rand van de weg verzonken.

GP 888

Aan de andere kant van de weg naar Raeren vond ik op 22/05/11 nog een grenssteen 888 verzonken in de weg.

Dit is de oude originele grenssteen 888, geplaatst aan de noordzijde van de weg naar Raeren. De weg was vervolgens origineel volledig Belgisch tot aan GP889.  Tijdens een grenswissel in 1935 is men overeengekomen om de weg Duits te maken tot ongeveer halverwege de afstand tussen GP888 en GP889 dit om een paar huizen wegenis te geven over Duits grondgebied.  Daarom heeft deze grenssteen zijn betekenis verloren en zijn er drie nieuwe grenstenen 888 geplaatst om het nieuwe grensverloop weer te geven, de eerste is al beschreven...

GP 888-2

GP888-2 vond ik een beetje verder aan de zuidzijde van de weg naar Raeren in een gazon van een Belgische woning. Hier steekt de grens de weg over naar GP888-3.

GP 888-3

De grens gaat dan verder aan de noordzijde van de weg naar Raeren tot aan GP889. Nog juist in België staat een supermarkt die druk door Duitsers bezocht wordt.

GP 889

Wat verder naast de weg is weer een punt waar de grens naar rechts gaat, juist voor het voormalige douanekantoor.GP889 staat juist naast het hek rond het huis.

GP 890

Pas in mei 2008 gevonden.

GP 891

Pas in mei 2008 gevonden.  GP891 duidt een haakse hoek aan.

GP 892

Helemaal onder het struikgewas in het midden van een sloot.  Hier gaat de grens recht door. Zo komen er nu nog meer.

GP 893

GP893 staat aan de rand van een wei onder wat wildernis. Blijkbaar is hier vroeger nog een veldweg geweest.

GP 894

Pas in mei 2008 gevonden. Als men hier zoekt, moet men rekening houden dat de oude beukenrij tussen het gekapte bos en de wei niet de grens is.  Vroeger lag hier ook nog een weg die in onbruik is geraakt en staat de grenssteen wat verder in het struikgewas.

GP 895

Bij GP895 is er licht knikpunt in de grens.  Het was een ware marteling om van GP893 naar GP895 te gaan. Er was pas een bos gekapt. De stronken lagen nog her en der boven de grond en het was er veenachtig nat. Vanaf hier is er  een mooi breed pad naar beneden. De hoogtelijn van de stafkaart geeft hier 450 m aan !

Bij GP895 staat nog een bijzondere grenssteen nl. een Beirbaum steen. Dit is was een  grensaanduiding tussen de abdij van Kornelimunster en het graafschap Limburg. Er staat een hoorn afgebeeld, typisch symbool voor de abdij en daar onder de vermelding BEIRBAUM.

GP 896

GP896 staat wat verder aan het pad.

GP 897

GP897 en 898 staan ook naast het pad.

GP 898

GP 899

Bij899 komen we weer aan de Vennbahn. GP899 is een driehoekige steen met een T bovenop geschilderd. Op dit punt gaat de grens verder volgens de richting van de Vennbahn en dat wordt hier weergegeven.  Ook gaat de grens weer verder naar het noorden aan de andere kant van de Vennbahn. Op twee zijden van de grenssteen staat een B, op één zijde een D. Op de rechtse foto is er een beeld van de Vennbahn richting Duitsland ( Belgisch grondgebied ).

GP 900

Aan de andere kant van de Vennbahn staat er dan weer een vierkantige steen maar wel met een T bovenop geverfd. Twee zijden van GP900 zijn gemerkt met een B, één zijde staat niets en aan één zijde staat vreemd genoeg een D in het midden van de steen. Helemaal klopt dit niet want de streep van de grens staat boven de D. De grens loopt hier in het midden van de steen. Hier had men beter ook een driehoekige steen gebruikt.

GP 901

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina