GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP 750 EN 770

In december 2008 heb ik tesamen met de Vennbahnvrienden de grenspalen opgezocht van de Vennbahn tussen Monschau en Lammersdorf. Het verslag ervan vindt u hieronder.

GP 750

GP750 is een driehoekige grenspaal en duidt het einde aan van de enclave Mutzenich. Deze grenspaal staat aan de westkant van de Vennbahn. Heden ten dage klopt dit niet meer want in 1956 heeft men ten noorden van de enclave Mutzenich een rechthoekig stukje van België Duits gemaakt om een nieuwe weg aan te leggen. Daardoor ligt nu het einde van de enclave een paar 100m noordelijker.  Op de kaart is dit goed te zien.

GP 751

Aan de andere kant staat GP751. Dit is een vierkantige paal. De grens loopt hier immers aan de oostkant van de Vennbahn gewoon rechtdoor. De "T" op de grenspaal duist de richting aan de eerstvolgende grenspaal naar de andere richtingen.

GP 752

GP752 hebben we niet kunnen vinden, alhoewel we perfect de locatie aan de overweg konden situeren. Er is onlangs een nieuwe afwateringsbuis ingegraven en we vermoeden dat de paal tijdens deze werkzaamheden in de ondergrond is gesukkeld.  Ik heb de paal linksonder op de foto ingetekend. aan de overkant van de spoorweg aan de linkerzijde van de weg eindigt nu de enclave Mutzenich. Hier eindigt ( of begint ) ook de nieuwe Duitse weg door België. Ik heb de grenslijnen aangebracht op de foto.

GP 753

GP753 staat aan een slootje kort bij een overweg.

GP 754

GP754 staat ook aan een overweg. Momenteel is men bezig om de Vennbahn volledig boom- en takkenvrij te kappen. We vermoeden dan ook dat men kortelings hier ook gaat beginnen met het opruimen van de spoorstaven en bielzen.  In de zomer van 2008 was ik hier al eens geweest en waren de struikgewassen tot tegen de spoorstaven ondoordringbaar en lag er zoveel bouwafval dat ik de grenspaal toen niet kon vinden. Nu ligt er trouwens nog veel bouwafval.

GP 755

GP755 staat aan de volgende overweg achter een haag in een tuintje. De bewoners hebben de grenspaal fraai versierd met een bloempot. Op de rechtse foto in de verte zicht op enclave Rückschlag.

GP 756

We komen aan bij enclave Rückschlag. De Vennbahn gaat soms volledig door Duitsland en laat dan ten westen Duitse gebieden als enclaves.  Rückschlag is de kleinste, heeft de vorm van een vierkant en wordt op de hoeken afgepaald door vier grenspalen: 756-757-758-759.

GP 757

In de zomer is het hier zompig nat.  Gelukkig had het flink gevroren ( -7 ° C ) en konden we nu er vlot over.

GP 758

Zowaar nog een bos waarvan er een deel in de Duitse enclave ligt.

GP 759

Dit is terug aan de voorkant van de enclave Rückschlag. Er staat één woning op de enclave.

GP 760

GP760 staat op de grote weg van Konzen naar Roetgen. De grens gaat hier verder langs de westkant van die weg.  Het station van Konzen lag hier links en is nog steeds Belgisch grondgebied.

GP 761

GP761 zou ook aan de and van de weg moeten staan maar Jos Swinnen vond hem wat verder van de weg af tussen de laad- en los kade van het station Konzen en de weg. Een beetje verder vond Rob Vaessens een meetpunt met wat vaag de letters 761.  Op een oude foto van Joop Versluis stond de paal vlak achter een vangrail.  We vermoeden dan ook dat de grenspaal plaats heeft moeten ruimen voor het fietspad en dat men de paal dan maar in de berm heeft geplaatst.

GP 761-1 en 761-2

In de weg zijn ook nog twee meetpunten aangebracht om het juiste grensverloop weer te geven.

Grensovergang Konzen

In zomer van 2008 was ik hier al eens ter plaatse en heb een paar foto's genomen van de grensovergang. Op de linkse foto een beeld richting België.  De weg was volgens het verdrag van Versailles Duits en diende als corridor naar Roetgen en Lammersdorf. In 1956 heeft men deze situatie afgeschaft en is de weg Belgisch geworden.  De grenspalen die de weg afpaalden, zijn in 1956 dan ook verwijderd.  Op de rechtse foto een beeld richting Duitsland. Ik heb het juiste verloop van de grens aangebracht op de foto.

GP 762

GP762 staat diep naast de grote weg aan de andere kant.

GP 763

We verlaten de grote weg en volgen de Vennbahn die hier sterk afbuigt richting Lammersdorf. Ook hier staan de grenspalen enkel aan de rechterkant aangezien de Vennbahn nog steeds de grens is.

GP 764

Ter hoogte van GP764 is men nog niet bezig geweest om de Vennbahn boom- en takkenvrij te maken.  Zo konden we mooi zien hoe de locatie van de grenspaal is aangebracht met witte verf op de spoorstaven.

GP 765

De Vennbahn tussen GP762 en GP769 ligt op een dijk door veenachtig gebied. Op de rechtse foto een beeld van de Vennbahn ter hoogte van GP765 richting GP764.

GP 766

Ook bij GP766 was mooi een verklikker waar te nemen op de spoorbiels.

GP 767

Ook deze grenspaal staat dieper dan de Vennbahn.

GP 768

Bij GP768 komen we een beetje meer in de bewoonde wereld. We naderen aan Lammersdorf aan Duitse zijde.

GP 769

Op GP769 staat een T. GP770 staat aan de andere kant van de Vennbahn en GP769A staat verder aan de Vennbahn.  We zijn op een punt gekomen waar de Vennbahn de echte grens verlaat. De grens splitst hier wederom. GP769 is een vierkantige paal om aan te geven dat de grens nog steeds aan de rechterkant verder gaat.

GP 770

Aan de andere kant staat GP770.  Dit is een driehoekige paal om de splitsing aan te duiden.  Volgens de Vennbahn gaat de grens verder naar GP770A en naar links gaat de grens volgens een beekje naar GP771.  Hier begint de Duitse enclave Roetgenerwald.

GP 769A                                      GP 7771

( klik op foto voor vervolg )                       ( klik op foto voor vervolg )

                      

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina