GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP 451 EN 488

Op 30/04/2012 ben ik nogmaals op pad geweest, tesamen met Harry, Jos, Rob en EberharD.  We hebben onze tocht aangevat in het Duitse grensdorp Losheim en dan verder de grens afgewandeld op zoek naar grensstenen tot voorbij het overwegend Belgische grensgehucht Losheimergraben.  Aanvankelijk slingert de grens zich tussen de verschillende boerenpercelen door in een boog rond Losheim en gaat dan ten noorden van het dorp volgens de B265 naar Losheimergraben. In dit deel ziet u de grensstenen vanaf nummer 451 tot 483.

Op 22/12/12 hebben we nog een stukje grens gevolgd en de grensstenen 484 tem 488 gevonden.

De oorspronkelijke grens van 1920, bepaald door het Verdrag van Versailles ging vanaf GP451 naar het westen volgens de noorderkant van de Vennbahn en vervolgens volgens de verbindingsweg van Alzerath naar Losheimergraben.  De Vennbahn had hier een aftakking naar Losheim en zo verder Duitsland in.  Tussen de grenslijn GP450-GP451 kruiste de Vennbahn de grens.   Na de Tweede Wereldoorlog eiste België bepaalde gebieden tegen de grens op van Duitsland, waaronder ook het gebied dat ik blauw gearceerd heb op het kaartje.   Na de Septemberakkoorden in 1956 is dit ook zo gebleven en is het blauwe gebied nu nog altijd Belgisch.  De grenspalen die oorspronkelijk stonden langs het Vennbahn tracé werden verwijderd en teruggeplaatst aan de westkant van de B265.  Deze verbindingsweg tussen Aken en Prüm moest echter Duits blijven.

GP 451

GP451 staat ten noorden van de Vennbahn.  Van alle grensstenen die ten noorden van het Losheimtracé van de Vennbahn geplaatst zijn, is GP451 nog de enige die nog overschiet. Ten tijde 1920 ging hier de grens naar links en volgde de noorderkant van de Vennbahn.  Nu gaat de grens rechtdoor volgens de westkant van de B265. 

We hebben ook het oude tracé afgewandeld op zoek naar grensstenen.  De tocht was zwaar omdat het gebied waar het tracé van de Vennbahn doorgaat, zeer hoge bergen en diepe dalen vertoont.  Men heeft hier vroeger immens werk verricht om het spoorvak nagenoeg vlak doorheen de bergen te loodsen.  Dalen worden opgevuld met taluds en hoge bergtoppen werden diep ingesneden.

We vonden grensstenen terug; welliswaar niet de grenssten van 1920 want die staan aan de B265.  We vonden ruw en in vorm niet exact dezelfde grenstenen terug precies op de plaatsen waar vroeger de 1920-stenen gestaan hebben.  Waarom en door wie deze stenen geplaatst zijn, weten we niet.

GP 452-oude plaats aan de Vennbahn

GP 453-oude plaats aan de Vennbahn

Voorbij deze steen gaat het zeer steil bergaf. Onderaan aan de voet van de helling zou de oude GP454 moeten staan maar deze hebben we niet gevonden. Achter de steen gaat het steil naar beneden, naar de Vennbahn toe die hier diep is ingesneden.

GP 455-oude plaats aan de Vennbahn

Vanaf ongeveer GP454 tot ongeveer GP456 maakte de grens een zeer rare banaanachtige uitstulping met als GP455 het topje ervan.  Ook deze steen hebben we niet gevonden.  Ik heb ter plaats een foto gemaakt van het immense talud dat hier is opgeworpen om de Vennbahn een horizontaal verloop te kunnen geven. Het witte stipje in de linkse helft van de foto is EberharD; dan kunt u zien hoe hoog de helling is. Het is hier ook een bronnengebied van de Our.  Alle kleine stroompjes komen hier samen in een bach dat hier ongeveer in het midden ligt van die banaanvormige uitstulping en dan wat verder met een tunneltje onder de helling doorgaat.

GP 456-oude plaats aan de Vennbahn

Vanaf hier ging de oude grens weer verder volgens de voet van de opgeworpen heuvel.

GP 457-oude plaats aan de Vennbahn

GP457 zou moeten staan aan de rechterkant van de spoortunnel aan de voet van de helling ( niet gevonden )

GP 458-oude plaats aan de Vennbahn

GP 459-oude plaats aan de Vennbahn

GP459 staat aan een oude spoorbrug.  Hier is de Vennbahn weer ( zeer ) diep ingesneden in de berg.

GP 460-oude plaats aan de Vennbahn

GP461 hebben we niet gevonden.  Wel vonden we de kleine grenspaaltjes die al meer gezien hebben op andere plaatsen aan de grens. Grenspaalvriend Harry heft er verschillende gefotografeerd en zijn te zien op zijn site: https://picasaweb.google.com/harry.tenveen/GrenstochtBEDEGp420TMGp483#5737257461232678194

GP 462-oude plaats aan de Vennbahn

Hier ligt de Vennbahn dan weer veel hoger en is er een wederom een hoge helling opgeworpen.  Vanaf GP462 waren er weeral 2 rare uitstulpingen in de grens.  Waarom dit nodig was, weten we niet.

GP 463-oude plaats aan de Vennbahn

GP 464-oude plaats aan de Vennbahn

GP 465-oude plaats aan de Vennbahn

GP 466-oude plaats aan de Vennbahn

GP 467-oude plaats aan de Vennbahn

Dit is de laatste grenssteen aan de uitstulpingen.  Vanaf hier volgde de grens het tracé van de Vennbahn, dat hier ongeveer gelijk ligt.

GP 468-oude plaats aan de Vennbahn

GP 469-oude plaats aan de Vennbahn

GP 470-oude plaats aan de Vennbahn

Vanaf hier ligt de grens wat dichter aan de Vennbahn.  De Vennbahn ligt hier nog nagenoeg gelijk maar begint vanaf hier wederom aan een zeer diepe insnijding.

GP 471-oude plaats aan de Vennbahn

GP471 stond op deze plaats aan de brug over de Vennbahn en aan de weg van Lanzerath naar Losheimergraben.  Vanaf dit punt ging de grens verder langs de oostkant van voornoemde weg. Vroeger stonden er nog 6 grensstenen langs deze weg tot GP477 aan het kruispunt in Losheimergraben. We hebben ook de weg afgewandeld maar géén grensstenen meer gevonden. Ik heb nog een oude foto van de grensovergang te Losheimergraben gevonden en daar zijn 2 grensstenen, nl 476 en 477 nog op te zien.

In het centrum van Losheimergraben kwamen een Belgische weg van west naar zuid en een Duitse weg, de B265 van noord naar oost hier samen. De grenslijn van GP476 van 477 liep schuin over het kruispunt.  In het midden was een verkeersgeleider om te beletten dat men snel van west ( B ) naar oost ( D ) en van noord ( D ) naar zuid ( B ) kon rijden.

We keren terug naar de andere kant van de Vennbahn, vanwaar we zijn gekomen, naar GP451 en gaan dan naar GP452 aan de B265.

GP 452

De grensstenen volgen zich hier snel op langs de B265.  Omdat er betrekkelijk veel grensstenen over waren langs de Vennbahn, moesten ze wel wat dichter bij elkaar geplaatst worden.

GP 453

GP453 stond wat verstopt opgesteld onder de laaghangende takken van de sparrebomen.

Zo verstopt zelfs dat de grensschilders de grenssteen niet hebben gevonden en verkeerdelijk een bosperceelpaaltje hebben gevonden en geschilderd.

GP 454

Dat het om dezelfde oude grensstenen van de Vennbahn gaat is wel duidelijk. De grens gaat hier volgens de bocht naar links, terwijl de grenslijn boven op de steen naar rechts gaat.

GP 455

Bij GP455 is de oude grenslijn boven op de steen nog goed te zien.  Dit is de grenssteen van de banaanvormige uitstulping.

GP 456

GP 457

GP 458

GP 459

GP 460

Vanaf GP460 maakt de B265 een bocht naar rechts. Hier is de bocht ooit eens herlegt want de grensstenen staan hier wat verder en dieper van de Bundesweg af.  De totale bocht wordt hier opgevuld met 5 grensstenen op zéér korte afstand.

GP 461

GP 462

GP 463

GP 464

GP 465

GP 466

GP 467

GP 468

GP 469

GP 470

GP 471

We naderen bijna het gehucht Losheimergraben; de eerste huizen zijn al in zicht.  GP471 zat helemaal in de grond  We hebben de grenssteen uitgegraven en geconstateerd dat het hier gaat om het bovenstuk van de originele grenssteen 409, ZEER VREEMD.

GP 472

GP472 is een betonnen exemplaar en staat bij een Belgisch huis enkel wegenis geeft over Duitsland. Dit huis  maakte vroeger deel uit van een complex van woningen voor Duits douanepersoneel.  Nu staan de huizen in België.

GP 473

GP477 staat net aan de grote bocht die aangelegd is om de B265 volledig in Duitsland te laten.  Na de grenswijziging in 1956 is de oude grensovergang in het centrum van Losheimergraben volledig in België komen te liggen.  Van de oude douanekantoren en de verkeersgeleider is het midden van het kruispunt om de Belgische weg en de Duitse weg te scheiden schiet niets meer over.  Enkele jaren geleden heeft men hier een rotonde aangelegd.  De grensovergang aan de oostelijke weg is duidelijk te zien waar bij GP474 in België een fietspad ligt.

GP 474

GP474 is de laatste grenssteen aan de oostelijke weg.  Hier steekt de grens schuin de weg over.

GP 475

De grens gaat in rechte lijn achter een huizenrij  aan de rotonde door tot aan de weg die naar het noorden gaat.  Daar vonden met hulp van één van de bewoners GP475 onder een spar. Meerdere sparren staan hier precies op de grens. De grens gaat dan verder aan de oostelijke kant van voornoemde weg.  De weg is dus nog eventjes Belgisch tot GP476.

GP 476

GP476 was eerst niet te vinden tot onze ogen vielen op het rooster op een vreemde plaats. Jawel er onder zat GP476.  Hier maakt de grens een hoek naar links naar GP477 aan de andere kant van de weg. De grensovergang aan de noordelijke weg in Losheimergraben is duidelijk te zien aan de verschillende kleuren asfalt.

GP 477

GP477 is verdwenen en vervangen door een koperen nagel.  Hier maakt de grens een hoek naar rechts en gaat de grens verder aan de andere kant van de weg.  Een beetje verder ligt terug de bocht in de B265 die hier is aangelegd om het kruispunt in Losheimergraben en vanaf 1965 een grensovergang te vermijden.

GP 478

GP478 is terug de eerste grenssteen die op de originele plaats staat aan de B265.

GP 479

Op dit stuk van de B265 staan de grensstenen terug veel verder uit elkaar.

GP 480

GP 481

GP 482

GP 483

Dit is de laatste grenssteen van de zoektocht van 30/04/12. Op 22/12/12 hebben we de zoektocht langs de grens verder gezet.  De grens volgt nog steeds de oostzijde van de B265 verder naar het noorden.  Het was die namiddag koud en er was veel regen, natte sneeuw en ijzige wind.

GP 484

GP 485

GP 486

GP 487

GP 488

Dit is voorlopig de laatste grenssteen en het einde van een bitterkoude en natte dag.  Afspraak na de volgende tocht in april 2013 voor het vervolg.

GP 489

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina