GRENSPALEN TUSSEN BELGIE EN DUITSLAND

EEN STUK GRENS TUSSEN GP 420 EN 450

Op 30/04/2012 ben ik nogmaals op pad geweest, tesamen met Harry, Jos, Rob en EberharD.  We hebben onze tocht aangevat in het Duitse grensdorp Losheim en dan verder de grens afgewandeld op zoek naar grensstenen tot voorbij het overwegend Belgische grensgehucht Losheimergraben.  Aanvankelijk slingert de grens zich tussen de verschillende boerenpercelen door in een boog rond Losheim en gaat dan ten noorden van het dorp volgens de B265 naar Losheimergraben. In dit deel ziet u de grensstenen vanaf nummer 420 tot 450. Rondom Losheim volgen de grensstenen zich zeer snel op.

GP 420

Tussen GP419 en 420 vormt de Duitse rijksweg B265 eventjes de grens. Bij GP420 maakt de grens een hoek van 90° en begint aan de boog omheen het grensdorp Losheim.  We hadden op deze dag geluk: de grensschilder was juist langs geweest en had alle grensstenen weer van een fris kleurtje voorzien en waren de nummers goed te lezen. Echter bij deze grenssteen heeft hij de grensaanduiding bovenaan verkeerd aangebracht.  De grens gaat hier niet rechtdoor zoals hij heeft geschilderd maar maakt een hoek naar links.

GP 421

GP421 duidt een hoek aan naar rechts. Aan Duitse kant is hier een opslagplaats van een grote wegenbouwer. Op de rechtse foto is in de verte het winkelcomplex bij grenspalen 418 en 419 te zien.  Bovenaan de grenssteen zijn drie strepen aangebracht die de richting aangeven van drie andere grensstenen; één naar 422, één naar 420 én één naar 418.

GP 422

Bij GP422 maakt de grens een hoek naar links.  Aan Duitse kant is hier nog steeds de opslagplaats van de wegenbouwer. Het stikt hier aan de achterkant van de rommel.

GP 423

Amper 50 meter verder staat alweer de volgende grenssteen en deze duidt dan weer een hoek aan naar rechts. Hier is een weggetje dat vanuit België wegenis geeft aan een Duits perceel.  We gaan dit fenomeen nog dikwijls tegenkomen rond Losheim.  De Duitse wegenbouwer heeft dit perceel ondertussen ingepalmd en gebruikt voor opslag van zwaar bekistingsmateriaal.

GP 424

GP424 is een recent exemplaar met het nummer aan beide kanten aangebracht. Hier gaat de grens rechtdoor. De grens gaat vervolgens rond de weide te zien op de linkse foto.

GP 425

Aan dezelfde weide staat GP425 en alhier maakt de grens een hoek naar links.

GP 426

Aan de derde hoek van de weide komen we aan bij een weggetje dat alhier de grens oversteekt.  Aan de andere kant van het weggetje staat GP426. De grens maakt hier een scherpe hoek naar rechts en volgt dan de linkse zijde; de weg is dus vanaf hier Duits.

GP 427

GP427 staat aan de kruising van het weggetje met een andere landbouwweg. De grens gaat alhier gewoon rechtdoor.

GP 428 en GP429

De grens komt aan bij een zeer bijzondere situatie.  GP428 en 429 staan maar amper 10m uit elkaar.  Wie zou denken dat de grens door het stalletje gaat heeft het mis; de grens gaat vanaf GP429 met een boog naar links omheen het stalletje zodat het volledig in Duitsland staat. De boer heeft hier zowel de percelen in België en Duitsland in gebruik. Op het Belgische deel heeft hij een deel van zijn machines weggezet.  Beide grenspalen flankeren de ingang van het Belgische perceel op het einde van een Duitse wegenis.  We gaan dit fenomeen nog tegenkomen rond Losheim.

GP 428

close up van GP428 onder de boerenkar.

GP 429

close up van GP429.  De streep bovenaan de grenssteen geeft aan dat de volgende grenssteen achter de stal staat. De grens maakt echter een boog omheen de stal.  Het begin van de boog is ongeveer volgens het voetpad op de achtergrond.

GP 430

Bij GP430 maakt de grens een hoek naar rechts en gaat dan vervolgens achter de overige gebouwen van de dezelfde boerderij door. Op de rechtse foto ziet u de achterkant van het stalletje bij GP428-429.

GP 431

Achter het woonhuis van de Duitse boerderij op de hoek van de Belgische weide staat GP431 helemaal overgroeid door een immense meidoornhaag.  Het was niet eenvoudig om hier bij te komen.  De boer gebruikt naast de natuurlijke meidoornhaag allerlei ijzerwerk en ijzerafval als afspanning van de weide en laat dan alles flink verwilderen.  Voor ons was het dus niet eenvoudig om de grenssteen te benaderen. Vervolgens gaat de grens verder volgens de meidoorn-ijzerwerkafvalhaag en maakt eerst nog een hoek van ongeveer 90 naar rechts die vreemd genoeg niet wordt aangeduid met een grenssteen om dan...

GP 432

...uit te komen bij GP432.  De afsluiting staat grotendeels op de grens, vergezeld van dikke, oude eikenbomen.  Op het laatst wijkt de afsluiting enigszins af en snijdt een hoekje van België af.  Door dit landje-pik staat de grenssteen op een privé-weekend verblijf en moesten we noodgedwongen over een hek klimmen met scherpe pinnen bovenaan.  De eigenaar van het weekendverblijf heeft een bron verder uitgegraven en herleid tot een "privévijver".  Allerlei buizen moeten nog water aanbrengen van andere plaatsen.

GP 433

Amper 10 meter verder aan de andere kant van een Duitse weg staat GP433.  Ook hier weer het fenomeen dat een Duitse weg wegenis geeft tot aan een perceel in België.  Grenspalen 432 en 433 flankeren de ingang.  Van hieruit gaat de grens naar rechts, steekt het bach over en volgt de linkse kant van de wegenis naar boven.

GP 434

Bij GP434 wijkt de grens af van het weggetje en gaat naar links tussen twee koten door.  Het Belgische kot is ingezakt.  De palen waren rot in de grond.  De grens volgt vanaf hier de meidoornhaag.

GP 435

Bij GP435 maakt de grens een hoek naar rechts, naar boven.  De oude GP435 lag nog naast de recente GP435.  Wederom rees bij ons de vraag waarom men deze paal vervangen heeft want zo slecht is de oude grenspaal nog niet.  Er staan grenspalen die er veel slechter aan toe zijn.

GP 436

GP436 staat aan de verbindingsweg van Losheim naar Hüllscheid.  Hier maakt de grens een hoek naar links en volgt dan de voornoemde weg. De grenssteen zat helemaal in de grond.  We hebben de steen uitgegraven om het nummer zichtbaar te maken.

GP 437

GP437 staat aan de grensovergang naar Hüllscheid.  De grens maakt hier een hoek naar rechts en steekt de weg over, naar beneden naar één van de bronriviertjes van de Our.

GP 438

Bij GP438 gaat de grens naar rechts en volgt een prikkeldraad tussen twee weiden, evenwijdig aan de Ourvallei. Aan de lijve ondervonden dat er stroom op de draad stond.

GP 439

De grens volgt de prikkeldraad en komt uit bij GP439.  Hier maakt de grens een hoek naar links. De vaarzen kunnen hier heel eenvoudig de grens oversteken naar een andere weide die in België ligt.  Hier staan wederom 2 grensstenen heel dichtbij elkaar en flankeren de ingang naar een Belgische weide aan een Duitse wegenis.

GP 440

Aan de andere kant van het weggetje staat GP440 en duidt een zeer scherpe hoek aan naar rechts.  De grens volgt dan een meidoornhaag terug ongeveer evenwijdig met de Ourvallei.  Een foto maken van beide grensstenen was niet mogelijk omdat de grensstenen wat dieper staan dan de boerenweg.  GP439 staat hier maar amper 10 meter terug, aan de andere kant van de boerenweg.

GP 441

Bij GP441 maakt de grens een hoek naar links en gaat naar de Our toe, naar beneden.  Ik heb de foto terug, richting GP440 genomen; de grens volgt de meidoornhaag.

GP 442

Bij GP442 gaat de grens verder volgens de Ourvallei.

GP 443

De grens volgt de Ourvallei en komt aan bij een landbouwweg, die de beek kruist.  Daar staat GP443 onder tegen de brug en duidt een hoek aan naar links.  De grens blijft aan de linkerzijde van de weg en is dus Duits. Eén van de bronnen van de Our ligt hier een beetje verder in de weide aan de andere kant van de brug.

GP 444

GP444 staat ook aan de landbouwweg, aan de linkse zijde. De boog omheen Losheim is hier gedaan.  De grens gaat vanaf hier terug naar het noorden en we naderen onderhand terug de B265.

GP 445

GP445 staat ook nog aan de landbouwweg, aan de linkse zijde.  Vanaf hier verspringt de grens van kant.

GP 446

GP446 staat aan de rechtse kant van de landbouwweg.

GP 447

Wat verder aan dezelfde kant staat GP447.  Het nummer staat aan de achterkant.  Ik heb de foto terug gemaakt in de richting van GP446.  Vanaf hier draait de landbouwweg naar rechts, naar de B265 toe, terwijl de grens verder rechtdoor gaat, dwars door de velden.

GP 448

Heel wet verder in het veld staat GP448.  Ook bij deze grenssteen staat het( origineel ) nummer aan de verkeerde kant.  Wat verder op de linkse foto is een oude bomenrij te zien, langs daar gaat de grens verder.

GP 449

Ook bij GP449 staat het nummer aan de verkeerde kant.   De grens komt hier aan op een zeer bijzonder punt.  Ten tijde 1920 liep hier een aftakking van de Vennbahn. De ingraving en restanten hiervan zijn nog te zien. De grens maakte hier een zeer haakse hoek terug richting B265 om de Venhnbahn hier volledig aan België te laten. ( hierover meer in het volgende hoofdstuk GP451-478 )

GP 450

GP450 is een recentere grenssteen, helemaal geciseleerd, zoals we er al meer zijn tegengekomen op andere tochten.  De grenslijn komende van GP449 loopt ongeveer evenwijdig met de uitgraving voor de Vennbahn. Bij grenssteen 450 maakt de grens wederom een zeer haakse hoek om de B265 volledig aan Duitsland te laten. De grenslijn gaat ook hier weer verder volgens de linkerzijde van voornoemde rijksweg. Tussen GP450 aan deze kant, en GP451 aan de andere kant steekt de Vennbahn de grens over.

GP 451

( klik op foto voor vervolg )

Terug naar : map grenspalen België-Duitsland

Terug naar : start pagina